Telefonas Klaustukas Sitemap

Korupcijos prevencija

Vidinis pranešimų apie pažeidimus kanalas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – Nacionalinė biblioteka), siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis Nacionalinės bibliotekos veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina galimybę teikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui, arba jį Nacionalinėje bibliotekoje pažeidžiančius asmenis, kuriuos su Nacionaline biblioteka sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai.

Pranešama apie šias veikas:

 1. Galimai rengiamą, vykdomą ar įvykdytą nusikalstamą veiką.
 2. Administracinį nusižengimą.
 3. Tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą.
 4. Profesinės etikos normų pažeidimą.
 5. Kitą viešajam interesui keliamą grėsmę arba teisės pažeidimą.*

* Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešimo teikimo būdai:

 1. Užpildyti pranešimo formą apie pažeidimus (atsisiųsti DOCX ›).
 2. Elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
 3. Paštu: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas bei galės būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimus, laisvos formos pranešimu, o ne užpildžius nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą, privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarimo Nr. 1133 priedu.

Informacijos apie pažeidimus bibliotekoje teikimo tvarka

Bibliotekos korupcijos prevencijos programa ir korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Už korupcijos prevenciją Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atsakingas asmuo: 

 • Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausioji specialistė Evalda Sukackienė, (8 5) 239 8511, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Asmuo, atsakingas už LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę

Atitikties pareigūnas – atsakingas už LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais:

 • Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausioji specialistė Evalda Sukackienė, (8 5) 239 8511, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka visais atvejais teikia rašytinius prašymus Specialiųjų tyrimų tarnybai, kad būtų pateikta informacija apie asmenį, kuris siekia eiti šias pareigas:

 • generalinio direktoriaus pavaduotojo;
 • departamento direktoriaus arba jo pavaduotojo;
 • skyriaus, neįeinančio į departamento sudėtį, vadovo ar jo pavaduotojo.

Teisės aktai, susiję su korupcijos prevencija