Valstybinės bibliografijos leidiniai

BIBLIOGRAFIJOS ŽINIOS : LIETUVOS VALSTYBINĖS BIBLIOGRAFIJOS RODYKLĖS

Valstybinės bibliografijos rodyklėse suregistruoti Lietuvoje išleistų knygų, brošiūrų, dailės albumų, plakatų, portretų, reprodukcijų, atvirukų, natų, žemėlapių, leidinių Brailio raštu, garso ir vaizdo įrašų, elektroninių išteklių fizinėse laikmenose, laikraščių, žurnalų, mokslo darbų, rinkinių, biuletenių ir kitų informacijos leidinių, gautų privalomojo egzemplioriaus pagrindu, bibliografiniai įrašai.

Bibliografijos žinios. Knygos : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 1996, Nr. 1–2006, Nr. 12 ; 2007– . – Vilnius, 1996– . – Kasmetinis, 2007– . – Mėnesinis, 1996–2006. – ISSN 1392-1738 . – Paieška NBDB nbdb.libis.lt

Bibliografijos žinios. Knygos [Elektroninis išteklius] : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 2015– . – Vilnius, 2016– . – Kasmetinis. – ISSN 2538-6891

2015. – 2016. – 1 pdf failas (522 p.). – ISBN 978-609-405-143-2
2016. – 2017. – 1 pdf failas (480 p. ). – ISBN 978-609-405-166-1
2017. – 2018. – 1 pdf failas (452 p. ). – ISBN 978-609-405-186-9


BIBLIOGRAFIJOS ŽINIOS. SERIALINIAI LEIDINIAI

Elektroninėje valstybinės bibliografijos rodyklėje skelbiami Lietuvoje išleisti laikraščiai, žurnalai, biuleteniai, periodiniai ir metiniai rinkiniai, leidiniai Brailio raštu ir garsiniai žurnalai. Interaktyviame PDF formato dokumente po kiekvienu bibliografiniu įrašu pateikiama „Nuoroda į NBDB“. Ją suaktyvinus, galima pasiekti išsamų dokumento įrašą Nacionaliniame bibliografinių duomenų banke, o naudojantis pagalbinių rodyklių (asmenvardžių ir tarptautinių standartinių serialinio leidinio numerių (ISSN) ir registracinių antraščių) sąsajomis su bibliografiniais įrašais, galima atlikti paiešką pačiame dokumente.

Bibliografijos žinios. Serialiniai leidiniai : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 1995–2015. – Vilnius, 1996–2016. – Kasmetinis. – ISSN 1392-1754. –Paieška NBDB nbdb.libis.lt

Bibliografijos žinios. Serialiniai leidiniai [Elektroninis išteklius] : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 2015–. – Vilnius, 2016–. – Kasmetinis. – ISSN 2538-6883

2015. – 2016. – 1 pdf failas (114 p.). – ISBN 978-609-405-142-5
2016. – 2017. – 1 pdf failas (93 p.)
2017. – 2018. – 1 pdf failas (82 p.)
2018. – 2019. – 1 pdf failas (79 p.)


BIBLIOGRAFIJOS ŽINIOS. GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI, ELEKTRONINIAI IŠTEKLIAI

Elektroninėje valstybinės bibliografijos rodyklėje skelbiami Lietuvoje išleisti garso įrašai (muzikos įrašai, garsinės knygos ir kiti garso įrašai), elektroniniai ištekliai fizinėse laikmenose ir vaizdo įrašai. Interaktyviame PDF formato dokumente po kiekvienu bibliografiniu įrašu pateikiama „Nuoroda į NBDB“. Ją suaktyvinus, galima pasiekti išsamų dokumento įrašą Nacionaliniame bibliografinių duomenų banke, o naudojantis pagalbinių rodyklių (asmenvardžių, antraščių, leidėjų registracijos numerių, leidėjų ir tarptautinių standartinių knygos numerių (ISBN) bei tarptautinių standartinių serialinio leidinio numerių (ISSN)) sąsajomis su bibliografiniais įrašais, galima atlikti paiešką pačiame dokumente.

Bibliografijos žinios. Garso dokumentai : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 1997 ; 1998, Nr. 1–2006, Nr. 2. – Vilnius, 1998–2006. – 2 leid. per metus, 1998–2006. – Kasmetinis, 2007. – ISSN 1392-5202. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt

Bibliografijos žinios. Garso ir vaizdo įrašai, elektroniniai ištekliai : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 2007–2014. – Vilnius, 2008–2015. – Kasmetinis. – ISSN 2029-1353. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt

Bibliografijos žinios. Garso ir vaizdo įrašai, elektroniniai ištekliai [Elektroninis išteklius] : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 2015–. – Vilnius, 2016–. – Kasmetinis. – ISSN 2538-662X

2015. – 2016. – 1 pdf failas (68 p.)
2016. – 2017. – 1 pdf failas (82 p.)
2017. – 2018. – 1 pdf failas (77 p.)
2018. – 2019. – 1 pdf failas (69 p.)


Bibliografijos žinios : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 1992, Nr. 1–1995, Nr. 12. – Vilnius, 1992–1995. – Mėnesinis. – ISSN 1392-0308. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt

Bibliografijos žinios. Knygos. Pagalbinės rodyklės. – 1998–2006. – Vilnius, 1999–2007. – Kasmetinis. – ISSN 1392-7221. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt

Bibliografijos žinios. Straipsniai : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 1996, Nr. 1–2006, Nr. 12. – Vilnius, 1996–2006. – Mėnesinis. – ISSN 1392-1746. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt 

Bibliografijos žinios. Lituanika : Lietuva pasaulio spaudoje. – 1996, Nr. 1–2006, Nr. 2 ; 2007–2009. – Vilnius, 1996–2010. – Kasmetinis, 2007–2009. – 2 kartus per metus, 2004–2006. – Mėnesinis, 1996–2003. – ISSN 1392-1762. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt


„Informacija apie Lietuvoje išleistus leidinius, gautus Nacionalinėje bibliotekoje“ – Nacionalinės bibliotekos kas savaitę leidžiamas elektroninis bibliografinės informacijos leidinys apie Nacionalinės bibliotekos gaunamus Lietuvoje išleistus leidinius. Jis sudaromas remiantis Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) įrašais, kurie parengti Nacionalinei bibliotekai gavus dokumentų, atitinkančių leidybinio įforminimo reikalavimus, privalomąjį egzempliorių.

Informacija apie Lietuvoje išleistus leidinius, gautus Nacionalinėje bibliotekoje [Elektroninis išteklius]. – 2017, Nr. 1(4134) (saus. 2/8)–. – Vilnius, 2017–. – Savaitinis. – ISSN 2538-6859. – www.lnb.lt/atradimai/leidiniai/kiti-leidiniai


Ekspresinformacija apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje. – 1990, [Nr.] 6(2203) (vas. 5/11)–2016, Nr. 53(4133) (gruod. 26/30). – Vilnius, 1990–2016 . – Savaitinis. – ISSN 1392-2025. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt

Ekspresinformacija apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje [Elektroninis išteklius]. – 1998, Nr. 68 (gruod. 7/13)–2016, Nr. 53(4133) (gruod. 26/30). – Vilnius, 1998–2016. – Savaitinis. – ISSN 1392-4850. – www.lnb.lt/atradimai/leidiniai/kiti-leidiniai

Ekspresinformacija apie naujus spaudinius, išėjusius Tarybų Lietuvoje. – 1960, Nr. 1(617) (saus. 1/10)–1990, Nr. 5(2202) (saus. 29/vas. 4). – Vilnius, 1960–1990. – Savaitinis. – ISSN 0136-0876. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt


„Numatomos leisti knygos“ – kas savaitę leidžiamas bibliografinės informacijos leidinys, kuriame skelbiami Lietuvoje rengiamų išleisti knygų bibliografiniai įrašai. Juose nurodomi pagrindiniai duomenys apie knygas. Įrašai dėstomi pagal Universaliąją dešimtainę klasifikaciją ir sudaromi iš leidėjų pateiktų priešpublikacinių duomenų.

Numatomos leisti knygos [Elektroninis išteklius]. – 2000, rugs. 1/10 (Nr. 1)– . – Vilnius, 2000– . – Savaitinis. – ISSN 1648-0473. – www.lnb.lt/atradimai/leidiniai/kiti-leidiniai


„Lietuvos spaudos statistika“ – kasmetinis spaudos statistikos leidinys. Skelbiami duomenys apie spaudinius, neknyginę medžiagą, elektroninius išteklius fizinėse laikmenose, gautus per metus iš Lietuvos leidėjų privalomojo egzemplioriaus pagrindu. Išsamiai, įvairiais aspektais – teksto kalbos, leidybos, paskirties ir kitais – apskaitomos knygos ir brošiūros, laikraščiai, žurnalai bei biuleteniai. Pateikiami statistiniai duomenys apie natas, žemėlapius, vaizduojamojo meno spaudinius, leidinius Brailio raštu bei smulkiąją spaudą.

Lietuvos spaudos statistika. – 1919/89 ; 1990– . – Vilnius, 1990– . – Kasmetinis. – ISSN 1392-2238. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt

Lietuvos spaudos statistika [Elektroninis išteklius]. – 2001– . – Vilnius, 2002– . – Kasmetinis. – ISSN 1822-3028. – www.lnb.lt/atradimai/leidiniai/kiti-leidiniai


ANKSČIAU LEISTI VALSTYBINĖS BIBLIOGRAFIJOS LEIDINIAI

Knygos : bibliografijos ir kritikos žurnalas. – 1922, Nr. 1–1926, Nr. 7. – Kaunas, 1922–1926. – Įvairaus dažnumo. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt

Bibliografijos žinios : [Lietuvos bibliografijos instituto žurnalas]. – 1928, Nr. 1–1943, Nr. 6(104). – Kaunas, 1928–1943. – 8 leid. per metus, 1939–1943. – Dvimėnesinis, 1928–1938. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt

Lietuvos TSR knyga : valstybinė bibliografija. – 1940/41–1946. – Vilnius, 1949–1953. – Įvairaus dažnumo. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt


„Knygų metraštis“ – sudėtinis leidinys, sudarytas iš dalių: „Knygos“ (1947–1948), „Gaidos“ (1947–1948), „Vaizduojamasis menas“ (1947–1948), „Palaidi spaudiniai“ (1947–1948), „Recenzijos“ (1947), „Knygų recenzijos“ (1948), „Knygų metraštis“ (1949–1956), „Gaidų metraštis“ (1949–1954), „Muzikinės literatūros metraštis“ (1955–1956), „Vaizduojamojo meno metraštis“ (1949–1956), „Palaidų spaudinių metraštis“ (1949–1952), „Knygų recenzijų metraštis“ (1949–1950), „Tarybinės lituanikos metraštis“ (1951–1956)

Knygų metraštis : valstybinė bibliografija. – 1947, Nr. 1 (sausis/kovas)–1956, Nr. 4. – Vilnius, 1947–1956. – Ketvirtinis, 1947, 1949–1956. – Kasmetinis, 1948. – ISSN 1822-5799. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt

Žurnalų ir laikraščių straipsnių metraštis : valstybinė bibliografija. – 1947, Nr. 1 (sausis/kovas)–1956, Nr. 12 (gruodis). – Vilnius, 1947, 1949–1956. – Mėnesinis, 1949–1956. – Ketvirtinis, 1947. – ISSN 1822-5802. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt

Periodinių leidinių metraštis. – 1949 ; 1951–1954. – Vilnius, 1949, 1953–1955. – Įvairaus dažnumo. – ISSN 1822-6833. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt


„Spaudos metraštis“ – sudėtinis leidinys, sudarytas iš dalių: „Knygų metraštis“ (1957–1991), „Žurnalų ir laikraščių straipsnių metraštis“ (1957–1991), „Muzikinės literatūros metraštis“ (1957–1991), „Vaizduojamojo meno metraštis“ (1957–1991), „Tarybinės lituanikos metraštis“ (1957–1988), „Lituanikos metraštis“ (1989–1991), „Recenzijų metraštis“ (1957–1991), „Periodinių leidinių metraštis“ (1957–1991)

Spaudos metraštis : Lietuvos TSR valstybinės bibliografijos organas. – 1957, Nr. 1 (sausis)–1991, Nr. 12. – Vilnius, 1957–1991. – Mėnesinis. – ISSN 0135-1354. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt


Lietuvos TSR spauda : valstybinė suvestinė bibliografija : [1940–1975]. – Vilnius, 1962–1992. – 3 t. 5-iose kn. – Paieška NBDB nbdb.libis.lt

T. 1, 1940–1955. Kn. 1. – 1962. – XII, 816 p., [12] iliustr. lap.
T. 1, 1940–1955. Kn. 2, Periodiniai leidiniai, disertacijų autoreferatai, gaidos, vaizduojamojo meno spaudiniai, žemėlapiai. – 1964. – XIV, 414, [1] p., [11] iliustr. lap.
T. 2, 1956–1965. Kn. 1, Knygos ir brošiūros. – 1980. – VIII, 799, [1] p.
T. 2, 1956–1965. Kn. 2, Periodiniai leidiniai, disertacijų autoreferatai, gaidos, vaizduojamojo meno spaudiniai, žemėlapiai. – 1982. – X, 620, [1] p.
T. 3, 1966–1975. Kn. 1, Knygos ir brošiūros. – 1992. – 1055, [1] p. – ISBN 5-417-00223-2

Birželis
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Artimiausi renginiai

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 1 d. – birželio 27 d.
Paroda „Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos“
2020 m. kovo 9 d. – birželio 14 d.
Paroda „Kelias į Laisvę. Lietuva 1988–1991 metais“
2020 m. birželio 1 d. – liepos 30 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram