Kas pasikeitė, bibliotekų fondų apskaitoje įdiegus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS)?

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, nuo 2010 m. tapo privalomi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS), pasikeitė viešojo sektoriaus buhalterinė apskaita, kuri tvarkoma taikant kaupimo principą.

Bibliotekos fondų apskaita pasikeitė tik iš dalies:

  • Vadovaudamosi 12-uoju VSAFAS, bibliotekos fondų apskaitą gali tvarkyti kaip ilgalaikį materialųjį turtą, kuris kaupiamas ir tvarkomas suskirstant į smulkesnius turto vienetus pagal dokumentų pobūdį ir įsigijimo metus. Bibliotekos, kaupiančios kultūros paveldo dokumentus, turi juos išskirti į atskirus ilgalaikio turto vienetus, pvz., retų knygų fondą, rankraščių fondą, bendruosius fondus ir t. t., arba vieną ilgalaikio turto vienetą – „Bibliotekos fondą“, jei paveldo dokumentų biblioteka nekomplektuoja.
  • Visus dokumentus į apskaitos registrus privaloma traukti su kainomis. Į biblioteką patekę neįkainoti spaudiniai ir kiti dokumentai turi būti įkainoti. Bibliotekos vadovo sudaryta įkainojimo komisija nustato dokumentų vertes ir pateikia apskaitos registrų tvarkytojams (komplektavimo skyriui ar pan.). Jeigu spaudiniai ar kiti dokumentai gauti neatlygintinai ir įsigijimo savikaina yra lygi nuliui arba vertė negali būti patikimai nustatyta, rekomenduojama įkainoti simboline vieno euro verte (12-ojo VSAFAS standarto 64.3 str.).
  • Įtraukiant į apskaitą ir nurašant dokumentus, vadovaujantis VSAFAS 20-uoju standartu, būtina nurodyti finansavimo sumas pagal finansavimo šaltinius: finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, finansavimo sumos iš kitų šaltinių (jei kyla klausimų dėl finansavimo sumų šaltinių, reikia aiškintis su įstaigos buhalterija).
  • Nurašomų spaudinių vardiniai sąrašai turi būti sudaryti pagal įsigijimo metus (nuo 2010 m.).
  • Lietuvos Respublikos finansų ministerija yra parengusi „Pavyzdinį viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos vadovą“ (toliau – apskaitos vadovas), kuris parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS standartais ir kitais teisės aktais. Apskaitos vadovo paskirtis – padėti biudžetinėms įstaigoms parengti savo buhalterinės apskaitos vadovą, atsižvelgiant į veiklos ypatumus, VSAFAS ir kitų teisės aktų reikalavimus. Visos organizacijos turi parengusios ir pasitvirtinusios savo apskaitos vadovus.
  • Visų žinybų bibliotekos turi glaudžiai bendradarbiauti su savo buhalterijų specialistais, su jais aiškintis ir derinti visus buhalterinius fondo apskaitos klausimus.

Genovaitė Ivaškevičienė
Bibliotekininkystės skyriaus vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
Tel. (8 5) 239 8671

Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Artimiausi renginiai

2020 m. rugpjūčio 11 d.
17:00–18:30
Meno edukacijų ciklas | Pleneras  mieste. I pamoka

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. liepos 28 d. – spalio 4 d.
Inos Budrytės paroda „Sapnai kiekvienai dienai“
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. rugpjūčio 3 d. – rugpjūčio 16 d.
Leidinių ekspozicija „Aš–beržas. Lietuviškas beržas...“
2020 m. liepos 14 d. – rugpjūčio 25 d.
Paroda „Lietuvos šimtmetis fotografijoje“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. rugpjūčio 3 d. – rugsėjo 6 d.
Paroda „Pirmasis hebrajiškas romanas ir jo kūrėjas“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram