Kas pasikeitė, bibliotekų fondų apskaitoje įdiegus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS)?

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, nuo 2010 m. tapo privalomi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS), pasikeitė viešojo sektoriaus buhalterinė apskaita, kuri tvarkoma taikant kaupimo principą.

Bibliotekos fondų apskaita pasikeitė tik iš dalies:

  • Vadovaudamosi 12-uoju VSAFAS, bibliotekos fondų apskaitą gali tvarkyti kaip ilgalaikį materialųjį turtą, kuris kaupiamas ir tvarkomas suskirstant į smulkesnius turto vienetus pagal dokumentų pobūdį ir įsigijimo metus. Bibliotekos, kaupiančios kultūros paveldo dokumentus, turi juos išskirti į atskirus ilgalaikio turto vienetus, pvz., retų knygų fondą, rankraščių fondą, bendruosius fondus ir t. t., arba vieną ilgalaikio turto vienetą – „Bibliotekos fondą“, jei paveldo dokumentų biblioteka nekomplektuoja.
  • Visus dokumentus į apskaitos registrus privaloma traukti su kainomis. Į biblioteką patekę neįkainoti spaudiniai ir kiti dokumentai turi būti įkainoti. Bibliotekos vadovo sudaryta įkainojimo komisija nustato dokumentų vertes ir pateikia apskaitos registrų tvarkytojams (komplektavimo skyriui ar pan.). Jeigu spaudiniai ar kiti dokumentai gauti neatlygintinai ir įsigijimo savikaina yra lygi nuliui arba vertė negali būti patikimai nustatyta, rekomenduojama įkainoti simboline vieno euro verte (12-ojo VSAFAS standarto 64.3 str.).
  • Įtraukiant į apskaitą ir nurašant dokumentus, vadovaujantis VSAFAS 20-uoju standartu, būtina nurodyti finansavimo sumas pagal finansavimo šaltinius: finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, finansavimo sumos iš kitų šaltinių (jei kyla klausimų dėl finansavimo sumų šaltinių, reikia aiškintis su įstaigos buhalterija).
  • Nurašomų spaudinių vardiniai sąrašai turi būti sudaryti pagal įsigijimo metus (nuo 2010 m.).
  • Lietuvos Respublikos finansų ministerija yra parengusi „Pavyzdinį viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos vadovą“ (toliau – apskaitos vadovas), kuris parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS standartais ir kitais teisės aktais. Apskaitos vadovo paskirtis – padėti biudžetinėms įstaigoms parengti savo buhalterinės apskaitos vadovą, atsižvelgiant į veiklos ypatumus, VSAFAS ir kitų teisės aktų reikalavimus. Visos organizacijos turi parengusios ir pasitvirtinusios savo apskaitos vadovus.
  • Visų žinybų bibliotekos turi glaudžiai bendradarbiauti su savo buhalterijų specialistais, su jais aiškintis ir derinti visus buhalterinius fondo apskaitos klausimus.

Genovaitė Ivaškevičienė
Bibliotekininkystės skyriaus vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
Tel. (8 5) 239 8671

Spalis
P A T K Pn Š S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Parodos

2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2019 m. spalio 2 d. – lapkričio 17 d.
Kęstučio Kasparavičiaus knygų iliustracijų paroda „Dirigentas su teptuku“
2019 m. rugsėjo 3 d. – spalio 29 d.
Paroda „Atrask ir išgirsk Stanislovą Moniušką“
2019 m. spalio 14 d. – gruodžio 1 d.
Paroda „Bežodžių knygų kolekcija“
2019 m. rugsėjo 23 d. – spalio 31 d.
Paroda „Kanados lietuvių bendruomenė“
2019 m. spalio 9 d. – gruodžio 31 d.
Paroda „Verba volant, scripta manent“: iš Nacionalinės bibliotekos lobyno“
2019 m. spalio 8 d. – spalio 31 d.
Vilijos Kvieskaitės iliustracijų paroda