Eglė Dikavičienė

Vyriausioji metodininkė

Kab.:
706 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8682
Tel. (vidaus)
8682

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo metodininko pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų studijų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinio darbo patirties bibliotekininkystės mokslų krypties srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • gebėti analizuoti ir prognozuoti komunikacijos bei informacijos procesus, taikyti inovatyvius veiklos metodus;
 • būti susipažinusiam ir gebėti taikyti galiojančius standartus ir kitus norminius dokumentus, skirtus bibliotekų veiklai;
 • gebėti rengti metodines ir praktines mokymo priemones, teikti konsultacijas, vykdyti profesinės kompetencijos ugdymo mokymus;
 • domėtis bibliotekų veiklos naujovėmis, tarptautiniais reikalavimais šiuolaikinės bibliotekų veiklos ir paslaugų teikimo klausimais.

FUNKCIJOS

 Vyriausiasis metodininkas vykdo šias funkcijas:

 • kaupia Lietuvos bibliotekų statistiką, atlieka statistikos duomenų analizę ir sklaidą;
 • pagal galiojančius standartus ir kitus reglamentuojančius dokumentus rengia ir atnaujina statistinės bibliotekų veiklos ataskaitos formą;
 • teikia informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą statistinės ataskaitos formos pildymo ir statistinių duomenų analizės klausimais;
 • administruoja LIBIS Bibliotekų statistikos modulį;
 • teikia pasiūlymus tobulinti LIBIS Bibliotekų statistikos modulį, rengia technines užduotis programinei įrangai, testuoja modulio funkcionavimą;
 • rengia metinę Lietuvos bibliotekų statistikos ataskaitą;
 • pagal galiojantį susitarimą su Lietuvos statistikos departamentu dalyvauja Oficialiojoje statistikos darbų programoje;
 • rengia metodinę ir mokymo medžiagą bibliotekų statistikos kaupimo, analizės ir kitais aktualiais bibliotekų veiklos klausimais;
 • analizuoja ir skelbia tarptautinę patirtį bibliotekų statistikos klausimais;
 • Skyriaus vadovo pavedimu atlieka kitas su Skyriaus veiklų vykdymu susijusias funkcijas;
 • Departamento direktoriaus pavedimu atlieka kitas su Departamento veiklų vykdymu susijusias funkcijas.

 

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 16 d.
Gegužė
P A T K Pn Š S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Parodos

2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. kovo 5 d. – gegužės 31 d.
Paroda „...nuo šiol vėl Nepriklausoma. Kovo 11“
2020 m. kovo 9 d. – birželio 14 d.
Paroda „Kelias į Laisvę. Lietuva 1988–1991 metais“
2020 m. sausio 31 d. – gegužės 31 d.
Paulinos Mongirdaitės fotografijų paroda
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram