Genovaitė Rutkauskienė

Vyriausioji metodininkė

Kab.:
602 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8671
Tel. (vidaus)
8671

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo metodininko pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų studijų srityje;
 • būti įgijęs ne mažiau kaip 1 metų profesinio darbo su Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) programine įranga patirtį;
 • žinoti LIBIS naudojamus duomenų struktūrų ir aprašomuosius standartus;
 • gebėti rengti metodines ir praktinio mokymo priemones, teikti konsultacijas, vykdyti profesinės kompetencijos ugdymo mokymus;
 • būti susipažinusiam ir gebėti taikyti galiojančius standartus ir kitus norminius dokumentus, skirtus bibliotekų veiklai;
 • nuolat domėtis užsienio bibliotekų informacinių sistemų naujovėmis, tarptautiniais reikalavimais šiuolaikinėms bibliotekų informacinėms sistemoms ir bibliotekų elektroninių paslaugų teikimo klausimais;
 • mokėti savarankiškai kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis metodininkas vykdo šias funkcijas:

 • teikia informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą bibliotekinių informacinių sistemų duomenų struktūrų ir aprašomųjų standartų klausimais;
 • teikia siūlymus redaguoti, papildyti LIBIS žinių bazes pagal atitinkamų standartų reikalavimus ir rekomendacijas;
 • analizuoja LIBIS bibliografinių įrašų kokybę ir teikia rekomendacijas bei metodinę pagalbą, konsultacijas bibliografinių įrašų rengimo klausimais;
 • dalyvauja ugdant bibliotekų darbuotojų profesines kompetencijas;
 • analizuoja nustatytos veiklos krypties tarptautinę patirtį, atlieka jos sklaidą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant standartų ir kitų bibliotekų veiklos norminių dokumentų projektus, norminių dokumentų išaiškinimus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant konferencijas, seminarus ir kitus profesinius renginius;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos bibliotekomis bei kitomis atminties institucijomis;
 • pagal kompetenciją, atskiru Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimu, dalyvauja ir prisideda prie Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamų projektų veiklos;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio šalių bibliotekomis;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis ir uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2020 m. vasario 3 d.
Gegužė
P A T K Pn Š S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Parodos

2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. kovo 5 d. – gegužės 31 d.
Paroda „...nuo šiol vėl Nepriklausoma. Kovo 11“
2020 m. kovo 9 d. – birželio 14 d.
Paroda „Kelias į Laisvę. Lietuva 1988–1991 metais“
2020 m. sausio 31 d. – gegužės 31 d.
Paulinos Mongirdaitės fotografijų paroda
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram