Palmira Juknienė

Vyriausioji bibliotekininkė

Kab.:
602 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8671
Tel. (vidaus)
8671

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliotekininko pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų studijų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinės darbo patirties bibliotekininkystės mokslų krypties srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 • gebėti analizuoti ir prognozuoti komunikacijos bei informacijos procesus, taikyti inovatyvius veiklos metodus;
 • gebėti teikti konsultacijas, vykdyti informacijos ieškos profesinės kompetencijos ugdymo mokymus;
 • domėtis bibliotekų veiklos naujovėmis, tarptautiniais reikalavimais šiuolaikinės bibliotekų veiklos ir paslaugų teikimo klausimais.

 FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • rengia užsienio šalių leidinių publikacijų, susijusių su bibliotekų veikla, bibliografinius įrašus į elektroninį katalogą;
 • vykdo Lietuvos ir užsienio šalių informacijos mokslų publikacijų, susijusių su bibliotekų veiklomis, sklaidą;
 • vykdo informacijos mokslų bibliografinį informavimą ir konsultavimą;
 • ugdant profesines kompetencijas operatyviai ir nuolat informuoja Nacionalinės bibliotekos ir šalies bibliotekų specialistus apie šalies ir užsienio bibliotekų veiklos naujoves;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu;
 • Departamento direktoriaus pavedimu atlieka kitas su Departamento veiklų vykdymu susijusias funkcijas.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 16 d.
Gegužė
P A T K Pn Š S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Parodos

2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. kovo 5 d. – gegužės 31 d.
Paroda „...nuo šiol vėl Nepriklausoma. Kovo 11“
2020 m. kovo 9 d. – birželio 14 d.
Paroda „Kelias į Laisvę. Lietuva 1988–1991 metais“
2020 m. sausio 31 d. – gegužės 31 d.
Paulinos Mongirdaitės fotografijų paroda
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram