Rasa Januševičienė

Vadovė

Kab.:
703 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8681
Tel. (vidaus)
8681

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantys užimti Skyriaus vadovo pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų vadovaujamo darbo patirties;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;              
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, taikyti inovatyvius veiklos metodus;
 • būti susipažinusiam ir gebėti taikyti tyrimo metodus, galiojančius standartus ir kitus norminius dokumentus, skirtus bibliotekų veiklai;
 • gebėti rengti metodines ir praktines mokymo priemones, teikti konsultacijas, vykdyti profesinės kompetencijos ugdymo mokymus;
 • būti atlikusiam tiriamųjų darbų bibliotekų procesų valdymo srityje ir (ar) turėti publikacijų komunikacijos ir informacijos probleminiais klausimais ir (ar) būti parengusiam metodinės ar mokomosios medžiagos aktualiais bibliotekų veiklos klausimais;
 • domėtis naujovėmis, tarptautiniais reikalavimais įvairių bibliotekininkystės veiklos ir bibliotekų paslaugų teikimo klausimais.

 FUNKCIJOS

Skyriaus vadovas vykdo šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus funkcijų ir uždavinių atlikimą;
 • rengia Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas, reglamentuojančius veiklą dokumentų projektus, veiklos procesų aprašymus;
 • organizuoja metodinės pagalbos teikimą, metodinės ir mokymo medžiagos aktualiais bibliotekų veiklos, standartų diegimo klausimais rengimą;
 • organizuoja informavimą apie šalies ir užsienio bibliotekų veiklą, standartų ir terminijos naujoves;
 • bendradarbiaudamas su Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamentu organizuoja aktualios informacijos ir inovacijų bei taikomųjų tyrimų rezultatų ir kitos susijusios informacijos sklaidą;
 • teikia metodinę pagalbą, konsultacijas, rengia metodinę ir mokymo medžiagą aktualiais bibliotekų veiklos, standartų diegimo klausimais;
 • pagal kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja rengiant seminarus, konferencijas ir kitus renginius;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos ir kitų šalių bibliotekomis bei kitomis atminties institucijomis ir jų metodiniais centrais bibliotekų veiklos ir jos tyrimų klausimais;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Departamento direktoriui rengiant strateginius veiklos planus ir tobulinant procesus;
 • vykdo Departamento vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus bei Departamento uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 16 d.
Gegužė
P A T K Pn Š S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Parodos

2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. kovo 5 d. – gegužės 31 d.
Paroda „...nuo šiol vėl Nepriklausoma. Kovo 11“
2020 m. kovo 9 d. – birželio 14 d.
Paroda „Kelias į Laisvę. Lietuva 1988–1991 metais“
2020 m. sausio 31 d. – gegužės 31 d.
Paulinos Mongirdaitės fotografijų paroda
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram