Tomas Auškalnis

Vyriausiasis metodininkas

Kab.:
602 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8641
Tel. (vidaus)
8641

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo metodininko pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų studijų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinės darbo patirties bibliotekininikystės mokslų krypties, terminijos tvarkybos, vertimų bei redakcinio darbo srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • mokėti bendrinę ir specialią anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu ir bent vieną kitą kalbą (vokiečių, prancūzų, rusų ir kt.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 •  turėti žinių apie Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA), tarptautinių organizacijų, veikiančių informacijos mokslų srityje (ISO, UNESCO) veiklą ir jų parengtus dokumentus, taikytinus Lietuvoje.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis metodininkas vykdo šias funkcijas:

 • verčia tarptautinių standartizacijos dokumentų ir kitų su informacijos mokslais susijusių organizacijų dokumentų tekstus iš ir į anglų kalbą;
 • rengia informacinę ir metodinę medžiagą;
 • ugdo kultūros paveldo srityje dirbančių Lietuvos bibliotekininkų ir informacijos specialistų kompetenciją;
 • redaguoja parengtą metodinę medžiagą;
 •  nagrinėja standartų naujoves ir vykdo jų sklaidą;
 • kuria ir sistemina informacijos mokslų srities terminiją;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio institucijomis;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu;
 • Departamento direktoriaus pavedimu atlieka kitas su Departamento veiklų vykdymu susijusias funkcijas.

 

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 16 d.
Gegužė
P A T K Pn Š S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Parodos

2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. kovo 5 d. – gegužės 31 d.
Paroda „...nuo šiol vėl Nepriklausoma. Kovo 11“
2020 m. kovo 9 d. – birželio 14 d.
Paroda „Kelias į Laisvę. Lietuva 1988–1991 metais“
2020 m. sausio 31 d. – gegužės 31 d.
Paulinos Mongirdaitės fotografijų paroda
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram