Vytautas Gudaitis

Vyriausiasis metodininkas-tyrėjas

Kab.:
422 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8686
Tel. (vidaus)
8686

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo metodininko-tyrėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 •  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų studijų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinio darbo patirtie bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslų krypties tyrimų vykdymo srityje.
 • būti paskelbus ne mažiau kaip po dvi mokslines ir taikomąsias komunikacijos ir informacijos mokslų krypties publikacijas;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • gebėti analizuoti ir prognozuoti komunikacijos bei informacijos procesus, taikyti mokslinio tyrimo metodus;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • žinoti galiojančius standartus ir kitus norminius dokumentus, skirtus bibliotekų veiklai;
 • gebėti rengti metodines ir mokymo priemones, teikti konsultacijas, vykdyti profesinės kompetencijos ugdymo mokymus;
 • domėtis informacijos mokslų ir bibliotekų veiklos naujovėmis, tarptautiniais reikalavimais šiuolaikinės bibliotekų veiklos ir paslaugų teikimo klausimais.

FUNKCIJOS                 

Vyriausiasis metodininkas – tyrėjas vykdo šias funkcijas:

 • inicijuoja ir vykdo bibliotekininkystės ir bibliotekų veiklos taikomuosius mokslinius tyrimus;
 • atlieka vykdomų taikomųjų mokslinių tyrimų tarpinių ir galutinių rezultatų sklaidą;
 • analizuoja šalies, užsienio ir tarptautinės bibliotekininkystės taikomųjų bei mokslinių tyrimų rezultatus, bibliotekininkystės tyrimų inovacijas ir atlieka jų sklaidą;
 • rengia metodinę ir mokymo medžiagą, mokslinius pranešimus;
 • teikia siūlymus taikomųjų tyrimų tematikai;
 • rengia bibliotekų veiklos problemų tyrimą ir organizuoja tyrimų rezultatų sklaidą;
 • teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja tyrimų organizavimo bei metodikos klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant standartus ir bibliotekos veiklos norminius dokumentus, jų išaiškinimus;
 • dalyvauja ugdant bibliotekų darbuotojų profesines kompetencijas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant konferencijas, seminarus ir kitus profesinius renginius;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu;
 • Departamento direktoriaus pavedimu atlieka kitas su Departamento veiklų vykdymu susijusias funkcijas.

 

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 16 d.
Gegužė
P A T K Pn Š S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Parodos

2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. kovo 5 d. – gegužės 31 d.
Paroda „...nuo šiol vėl Nepriklausoma. Kovo 11“
2020 m. kovo 9 d. – birželio 14 d.
Paroda „Kelias į Laisvę. Lietuva 1988–1991 metais“
2020 m. sausio 31 d. – gegužės 31 d.
Paulinos Mongirdaitės fotografijų paroda
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram