Kontaktai

Buhalterijos skyrius

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • užtikrina buhalterinės apskaitos tvarkymą laikydamasis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų, taip pat Nacionalinės bibliotekos apskaitos politikos reikalavimų;
 • atlieka finansų kontrolės procedūras, nustatytas Nacionalinės bibliotekos finansų kontrolės taisyklėse;
 • užtikrina, kad visi tinkamai įforminti ir apskaitos dokumentais pagrįsti ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos būtų įtrauktos į apskaitą;
 • tinkamai ir laiku tvarko Nacionalinei bibliotekai vykdomoms programoms ir projektams iš ES fondų, ES kitos paramos, valstybės biudžeto lėšų, nebiudžetinių lėšų, turto ir įsipareigojimų apskaitą;
 • užtikrina buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;
 • užtikrina apskaitos informacijos patikimumą;
 • atlieka mokėjimus ir atsiskaitymų kontrolę;
 • valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS) atlieka mokėjimo paraiškų rengimo, tiekėjų duomenų įvedimo bei su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras;
 • VBAMS rengia išlaidų sąmatų projektus;
 • apskaito Nacionalinės bibliotekos vykdomų programų pinigines lėšas, debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą, ilgalaikį, trumpalaikį turtą bei atsargas, apskaičiuoja ir išmoka Nacionalinės bibliotekos darbuotojams ir kitiems asmenims darbo užmokestį, komandiruočių išlaidas, kitas atsiskaitomai išduodamas sumas, apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka mokesčius;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos valstybės biudžeto vykdymo ataskaitas, finansinės atskaitomybės rinkinius ir teikia juos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje VSAKIS;
 • teikia nustatytos formos ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei;
 • Nacionalinės bibliotekos saugomų duomenų pagrindu rengia pažymas, teikia dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems faktams patvirtinti;
 • teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentų bylas perduoda jas saugoti į Nacionalinės bibliotekos archyvą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Artimiausi renginiai

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram