Arūnas Brazauskas

Vyresnysis metodininkas

Kab.:
530
Tel. (vidaus)
8334

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo metodininko pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų darbo patirtį informacijos stebėsenos, analizės ir sklaidos srityje;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti dirbti su duomenų bazėmis, išrinkti tikslinę informaciją, ją sisteminti ir apibendrinti;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (anglų, rusų, prancūzų ar kt.);

 FUNKCIJOS

Skyriaus vyresnysis metodininkas vykdo šias funkcijas:

 • vykdo audiovizualinės, analitinės informacijos stebėseną, analizę, formavimą ir sklaidą;
 • pagal nustatytą tvarką vykdo audiovizualinį, informacinį analitinių procesų aprūpinimą;
 • kaupia, sistemina ir teikia informaciją audiovizualinių, informacinių procesų stebėsenos, analizės, formavimo, sklaidos klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant seminarus, konferencijas ir kitus renginius valstybės institucijų ir verslo sričių informacijos poreikio klausimais;
 • pagal kompetenciją teikia konsultacijas audiovizualinės informacijos stebėsenos ir analizės metodikos klausimais, rengia dokumentus šiuo klausimu;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą vykdant projektus, susijusius su Skyriaus pagrindine veikla;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 18 d.
Gegužė
P A T K Pn Š S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Artimiausi renginiai

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. kovo 5 d. – gegužės 31 d.
Paroda „...nuo šiol vėl Nepriklausoma. Kovo 11“
2020 m. kovo 9 d. – birželio 14 d.
Paroda „Kelias į Laisvę. Lietuva 1988–1991 metais“
2020 m. sausio 31 d. – gegužės 31 d.
Paulinos Mongirdaitės fotografijų paroda

YouTubeFacebookLinkedInInstagram