Arūnas Sartanavičius

Operatorius-montuotojas

Kab.:
530

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti operatoriaus-montuotojo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį vaizdo ir garso medžiagos gamybos srityje;
  • mokėti naudotis įvairiomis vaizdo ir garso medžiagos gamyboje taikomomis kompiuterių programomis;
  • mokėti dirbti profesionalia vaizdo ir garso įrašymo bei redagavimo įranga;
  • gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą.

FUNKCIJOS

 Operatorius-montuotojas vykdo šias funkcijas:

  • filmuoja ir montuoja Skyriaus rengiamas laidas studijoje;
  • filmuoja ir montuoja Skyriaus rengiamus reportažus lauke ir patalpose;
  • filmuoja ir montuoja pagal Skyriaus kompetenciją organizuojamus renginius;
  • pagal kompetenciją padeda parengti filmavimo vietą (apšvietimas ir įgarsinimas);
  • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2019 m. balandžio 8 d.
Lapkritis
P A T K Pn Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1