Ginas Dabašinskas

Vadovas

Tel. (vidaus)
8334

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vadovo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti ne mažiau nei 3 (trejų) metų vadovavimo patirtį;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (anglų, rusų, prancūzų ar kt.);
 • mokėti projektuoti, organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos organizavimo procesus, atlikti informacijos iešką;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, pateikti ją vartotojams, atlikti informacijos analizę;
 • gebėti reprezentuoti organizaciją savo kompetencijų ir atsakomybės ribose.

 FUNKCIJOS

Skyriaus vadovas vykdo šias funkcijas:

 • pagal nustatytą tvarką ir poreikį organizuoja audiovizualinių, informacinių analitinių paslaugų teikimo procesą;
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia žiniasklaidai bei nacionalinės bibliotekos partneriams informaciją, susijusią su skyriaus veikla;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant seminarus, konferencijas, kitus renginius;
 • bendradarbiauja su viešosiomis bibliotekomis, šalies ir užsienio kultūrinėmis įstaigomis, ambasadomis, kitomis organizacijomis ar asmenimis valstybės ir verslo audiovizualinės informacijos analitikos klausimais;
 • teikia siūlymus Nacionalinės bibliotekos administracijai audiovizualinės, informacijos analitikos klausimais;
 • pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriaus veikla;
 • atlieka kitus Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimus.

 

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 18 d.
Gegužė
P A T K Pn Š S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Artimiausi renginiai

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. kovo 5 d. – gegužės 31 d.
Paroda „...nuo šiol vėl Nepriklausoma. Kovo 11“
2020 m. kovo 9 d. – birželio 14 d.
Paroda „Kelias į Laisvę. Lietuva 1988–1991 metais“
2020 m. sausio 31 d. – gegužės 31 d.
Paulinos Mongirdaitės fotografijų paroda

YouTubeFacebookLinkedInInstagram