Jadvyga Glinskaitė

Bibliotekininkė

Kab.:
517 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8568
Tel. (vidaus)
8432

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • profesinė darbo patirtis atminties institucijose – privalumas;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • būti susipažinusiam su bibliotekų fondų organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema bei turėti gerus darbo kompiuteriu ir biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS

Bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • tvarko defektinius spaudinius, paruošia dokumentus įrišimui, restauravimui: nustato trūkstamus puslapius, juos nukopijuoja iš analogiškų leidinių, prireikus leidinius užsako per Tarpbibliotekinį abonementą, pildo Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriui (DKRS) perduodamų spaudinių dokumentus;
 • perduoda spaudinius (DKRS), priima grąžinamus, kontroliuoja įrišimo terminus ir kokybę;
 • atrenka nepataisomus defektinius spaudinius, juos nurašo Nacionalinės bibliotekos nustatyta tvarka;
 • sudeda gaunamus dokumentų rinkinių papildymus, pakeitimus;
 • paruošia nurašytas knygas perdavimui į makulatūrą (antspauduoja, suriša);
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą vyriausiajam bibliotekininkui;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 22 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram