Kazymira Koncevičiūtė

Vyriausioji bibliotekininkė

Kab.:
517 /saugykla/
Tel.
(8 5) 239 8568
Tel. (vidaus)
8568-8471

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinio darbo patirtį atminties institucijose;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B 1 lygiu;
 • būti susipažinusiam su bibliotekų fondų organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas atlieka šias funkcijas:

 • padeda sudaryti Skyriaus veiklos programas, tvarko apskaitą, ruošia ketvirčių ir metų ataskaitas, pateikia skyriaus vadovui;
 • sudaro darbuotojų darbo grafikus;
 • moko dirbti naujus Skyriaus darbuotojus, informuoja ir teikia konsultacijas Skyriaus veiklos klausimais;
 • dalyvauja veiklos technologinių dokumentų rengime;
 • vadovaudamasis Nacionalinės bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklėmis organizuoja ir kontroliuoja knygų išdavimą iš bendrųjų fondų saugylų, koordinuoja vartotojų aptarnavimą su kitais Nacionalinės bibliotekos padaliniais;
 • kontroliuoja Tarpbibliotekinio abonemento užsakymų įvykdymą, kontroliuoja dokumentų grąžinimą;
 • prireikus teikia pastabas ir pasiūlymus dėl LIBIS programinės įrangos vartotojų aptarnavimo posistemio;
 • organizuoja gaunamųjų dokumentų priėmimą saugojimui, organizuoja ir prižiūri fondo išdėstymą, saugumą, tvarkymą;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 22 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram