Giedrė Kristina Konstantinavičienė

Vyresnioji bibliotekininkė

Kab.:
117
Tel.
(8 5) 239 8611
Tel. (vidaus)
8611

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • profesinė darbo patirtis atminties institucijose – privalumas;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip A2 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliotekininkas atlieka šias funkcijas:

 • vykdo einamojo ir retrospektyvaus laikotarpio serialinių leidinių (privalomasis egzempliorius, prenumerata, mainai, parama, rekatalogavimas) registravimą, šifravimą, jų apskaitą;
 • tvarko prenumeruojamų Lietuvos serialinių dokumentų užsakymo duomenis elektroniniame kataloge, suformuoja užsakymus, kontroliuoti jų vykdymą;
 • tikslina ir redaguoja Nacionalinės bibliotekos elektroniniame kataloge rekataloguojamų serialinių leidinių metaduomenis; reikalui esant, apie tai informuoja įrašus įvedančius ir papildančius Nacionalinės bibliotekos padalinius;
 • kontroliuoja ir vykdo prenumeruojamų serialinių leidinių trūkumų išieškojimą iš tiekėjų;
 • suteikia šifrus tęstiniams, retrospektyviesiems ir naujai gautiems serialiniams leidiniams, kuria rekataloguojamų serialinių leidinių numeracijų schemas;
 • pagal bibliotekoje galiojančią tvarką tvarko dokumentaciją, susijusią su serialinių leidinių įsigijimu ir tvarkymu;
 • vykdo kitas Nacionalinės bibliotekos dokumentų apskaitos funkcijas;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos fondo vystymu;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 21 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram