Laima Stankūnaitė

Vyresnioji bibliotekininkė

Kab.:
118
Tel.
(8 5) 239 8612
Tel. (vidaus)
8612

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • profesinė darbo patirtis atminties institucijose – privalumas;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip A2 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • pagal Nacionalinėje bibliotekoje galiojančią tvarką ir procedūras vykdo  užsienio dokumentų komplektavimą – dokumentų priėmimą, atrinkimą ir paskirstymą į Nacionalinės bibliotekos fondus, tvarkymą, perdavimą į Nacionalinės bibliotekos fondus;
 • komplektuoja užsienio mainų fondą, tvarko jo apskaitos dokumentus;
 • komunikuoja su užsienio bibliotekomis, knygų tiekėjais, leidėjais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis dokumentų komplektavimo klausimais, kuria partnerių adresyną;
 • bibliotekos padalinius informuoja ir supažindina su iš užsienio partnerių gautais siūlomų įsigyti leidinių sąrašais;
 • tvarko leidinius/dokumentus, gautus iš užsienio komplektavimo šaltinių (pirkimas, mainai, parama ir kiti), tikrina jų dubletiškumą Nacionalinės bibliotekos kataloguose, supažindina Nacionalinės bibliotekos padalinių darbuotojus su gautais dokumentais;
 • formuoja siuntas užsienio partneriams, tvarko dokumentaciją, susijusią su jų išsiuntimu;
 • teikia faktografinę ir kitą informaciją apie iš užsienio gautus leidinius;
 • vykdo kitus Nacionalinės bibliotekos dokumentų apskaitos procesus;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos fondo vystymu;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 21 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram