Marija Bulbuk

Bibliotekininkė

Kab.:
118
Tel.
(8 5) 2398612
Tel. (vidaus)
8612

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgyta iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje; 
 • profesinė darbo patirtis atminties institucijose – privalumas;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus; 
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip A1 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS

Bibliotekininkas atlieka šias funkcijas:

 • komplektuoja užsienio mainų fondą;
 • užtikrina užsienio mainų fondą;
 • parengia dokumentus išsiuntimui mainų partneriams;
 • išieško užsienio mainų partnerių dezideratus, užsako Lietuvos spaudinius ir kitus dokumentus;
 • formuoja siuntas užsienio partneriams, tvarko su tuo susijusius dokumentus;
 • rengia atsakymus į mainų partnerių reklamacijas dėl negautų leidinių;
 • nurašo dokumentus iš užsienio mainų fondo;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos fondo vystymu;
 • vykdo kitus Nacionalinės bibliotekos dokumentų fondo apskaitos procesus;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame Skyriuje vykdomomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 21 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram