Vera Terienė

Vyriausioji bibliotekininkė

Kab.:
117
Tel.
(8 5) 239 8611
Tel. (vidaus)
8611

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienų) metų profesinio darbo atminties institucijose patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip A2 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas atlieka šias funkcijas:

 • skirsto, vykdo ir kontroliuoja su serialinių leidinių, užsienio ir Lietuvos mainų organizavimu susijusias užduotis;
 • organizuoja ir vykdo einamojo, retrospektyvaus laikotarpio serialinių leidinių registravimą, šifravimą, jų apskaitą;
 • pagal bibliotekoje galiojančią tvarką tvarko dokumentaciją, susijusią su serialinių leidinių įsigijimu ir tvarkymu;
 • užtikrina LIBIS Komplektavimo posistemio PĮ nuolatinį funkcionavimą ir optimizavimą (administruoja, įveda ir tvarko komplektavimo posistemiui funkcionuoti ir optimizuoti reikalingus duomenis, kontroliuoja bei redaguoja dokumentų pateikimo duomenis elektroniniame kataloge);
 • analizuoja vartotojų bei PĮ klaidas, ieško sprendimo būdų, konsultuoja, teikia pasiūlymus, pageidavimus už LIBIS palaikymą ir modernizavimą atsakingiems specialistams;
 • teikia metodinę pagalbą LIBIS Komplektavimo posistemio PĮ eksploatavimo klausimais;
 • gilina profesines žinias;
 • organizuoja ir vykdo kitus Nacionalinės bibliotekos dokumentų apskaitos procesus;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos fondo formavimu;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 21 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram