Dovilė Ivanovienė

Direktorės pavaduotoja

Kab.:
612
Tel.
(8 5) 239 8585
Tel. (vidaus)
8585

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių  mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinio darbo patirtį atminties institucijose;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gebėti valdyti kritines situacijas;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymų, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, tarptautinėmis sutartimis, reglamentuojančiomis kultūros paveldo apsaugą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Departamento direktoriaus pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

 • kartu su Departamento direktoriumi organizuoja Departamento darbą, užtikrindamas bibliotekos fondų formavimo, fondo dokumentų metaduomenų kūrimo procesų vykdymą pagal šiuos procesus reglamentuojančius dokumentus;
 • rengia pavaldžių Skyrių veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • koordinuoja ir teikia Departamento direktoriui Departamento skyrių veiklos ataskaitas ir darbo planus;
 • koordinuoja Departamento darbą su kitais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais;
 • sprendžia problemas, susijusius su bibliotekos fondų formavimo, fondo dokumentų metaduomenų kūrimo procesų koordinavimu ir veiklomis;
 • Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentui Nacionalinės bibliotekos komisijose, darbo grupėse;
 • atlieka kitus Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.

 

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 5 d.
Gegužė
P A T K Pn Š S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Parodos

2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. kovo 5 d. – gegužės 31 d.
Paroda „...nuo šiol vėl Nepriklausoma. Kovo 11“
2020 m. kovo 9 d. – birželio 14 d.
Paroda „Kelias į Laisvę. Lietuva 1988–1991 metais“
2020 m. sausio 31 d. – gegužės 31 d.
Paulinos Mongirdaitės fotografijų paroda
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram