Lina Maciūnaitė

Vyriausioji bibliotekininkė-skyriaus vadovės pavaduotoja

Kab.:
714 /priestatas/
Tel. (vidaus)
8172

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių arba socialinių mokslų srityje;
 •  turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinio darbo atminties institucijose patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;  
 • gebėti savarankiškai planuoti ir vykdyti sudėtingas užduotis, susijusias su planavimu, atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole, dalyvauti nustatant ilgalaikius bibliotekos tikslus ir užtikrinti strateginių planų vykdymą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • vykdo archyvinių  dokumentų metaduomenų perkėlimą į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką ir Nacionalinės bibliotekos elektroninį katalogą;
 • tikrina archyvinių egzempliorių būklę, esant reikalui juos teikia restauravimui/konservavimui;
 • rengia nurašymo/perdavimo sąrašus ir aktus;
 • konsultuoja kitus skyriaus darbuotojus archyvinio fondo kaupimo, tvarkymo ir saugojimo veiklų klausimais;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos fondo formavimu;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis;
 • pavaduoja skyriaus vadovą atostogų, ligos, komandiruočių laikotarpiu.
Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 9 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram