Kontaktai

Informacijos mokslų departamentas

Departamento paskirtis – užtikrinti Lietuvos publikuotų dokumentų valstybinę einamąją bibliografinę apskaitą ir Lietuvos visomis kalbomis publikuotų dokumentų bei užsienio dokumentų, publikuotų lietuvių kalba, retrospektyviąją bibliografinę apskaitą, leidybos produkcijos identifikavimą ir statistinę apskaitą.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Departamento uždaviniai:

 • rengti valstybinės einamosios bibliografijos išteklius;
 • rengti nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos išteklius;
 • kaupti ir administruoti Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB);
 • kaupti ir administruoti Autoritetinių įrašų duomenų bazę (AĮDB);
 • rengti ir kaupti lietuviškąją Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) duomenų bazę;
 • vykdyti Lietuvos leidybos produkcijos tarptautinę standartinę numeraciją ir leidėjų identifikavimą;
 • vykdyti Lietuvos leidybos produkcijos statistinę apskaitą;
 • vykdyti nenustatytų teisių turėtojų paieškos rezultatų surinkimą ir registravimą bendroje viešai prieinamoje Europos Sąjungos duomenų bazėje;
 • formuoti ir vykdyti valstybinės ir nacionalinės bibliografinės apskaitos sistemą;
 • organizuoti ir vykdyti nacionalinės bibliografinės ir leidybos statistinės informacijos mokslinę komunikaciją ir sklaidą;
 • teikti metodinę ir informacinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos padaliniams ir šalies bibliotekoms rengiant visų rūšių ir tipų dokumentų kompiuterinius bibliografinius ir autoritetinius įrašus.

Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • rengia išsamius visų rūšių ir tipų, visomis kalbomis Lietuvoje leistų dokumentų ir jų dalių bibliografinius įrašus Nacionalinės bibliografijos duomenų banke;
 • rengia išsamius visų rūšių ir tipų, visomis kalbomis su Lietuva susijusių ir už jos ribų leistų dokumentų ir jų dalių bibliografinius įrašus Nacionalinės bibliografijos duomenų banke;
 • administruoja Nacionalinės bibliografijos duomenų banką ir vykdo jo turinio kokybės stebėseną;
 • rengia einamosios ir retrospektyviosios bibliografijos leidinius;
 • rengia asmenų, kolektyvų vardų, antraščių, giminių, teritorinių arba geografinių vardų, temų ir kt. autoritetinius įrašus Autoritetinių įrašų duomenų bazėje;
 • teikia Autoritetinių įrašų duomenų bazėje sukauptus autoritetinius įrašus VIAF (ang.Virtual International Authority File) informacinei sistemai ir Lietuvos institucijoms Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymų numatyta tvarka;
 • administruoja Autoritetinių įrašų duomenų bazę ir vykdo jo turinio kokybės stebėseną;
 • administruoja Bendrąjį asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės chronologijos žodyną (BAVIC) ir vykdo jo turinio stebėseną;
 • kaupia ir administruoja lietuviškąją Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) duomenų bazę ir rengia lietuviškuosius UDK lentelių leidinius;
 • bendradarbiauja su UDK konsorciumu, atnaujina lietuviškąją sutrumpintą UDK konsorciumo valdomą elektroninio ištekliaus UDC summary versiją;
 • suteikia leidėjų identifikatorius ir tarptautinius standartinius numerius Lietuvos leidybos produkcijai;
 • renka, kaupia ir sistemina leidybos statistinius duomenis, atlieka jų analizę ir sklaidą;
 • atlieka Lietuvos spaudos paveldo ir leidybos mokslinius tyrimus bei vykdo jų sklaidą;
 • vykdo atsakingos nacionalinės įstaigos funkciją surenkant ir registruojant nenustatytų teisių turėtojų paieškos rezultatus bendroje viešai prieinamoje Europos Sąjungos duomenų bazėje;
 • vykdo Oficialią statistiką tvarkančios įstaigos funkciją dalyvaudamas Oficialiosios statistikos programoje;
 • vykdo ekspertinę veiklą Lietuvos statistikos ir Lietuvos standartizacijos departamentuose;
 • inicijuoja, organizuoja ir vykdo tarpinstitucinį bendradarbiavimą rengiant nacionalinę bibliografinę ir leidybos statistinę informaciją bei užtikrina jos sklaidą;
 • dalyvauja rengiant standartų projektus bei norminant informacijos mokslų terminiją;
 • pagal kompetenciją dalyvauja teikiant pasiūlymus rengiamiems teisės aktų projektams;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos ir tarptautinėmis bibliotekų ir kitų atminties institucijų organizacijomis;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant įvairių rūšių ir tipų išteklių bibliografinių ir autoritetinių įrašų sudarymo norminius dokumentus, rengia metodinę ir mokomąją medžiagą bei konsultuoja bibliografinių ir autoritetinių įrašų sudarymo, tarptautinių bibliografinių standartų taikymo klausimais;
 • teikia konsultacijas dėl Lietuvos leidybos produkcijos identifikavimo ir leidybos statistikos, bibliografinės apskaitos norminių dokumentų diegimo ir taikymo;
 • dalyvauja Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos redakcinės kolegijos ir kituose Nacionalinės bibliotekos komisijose ir darbo grupėse;
 • pagal kompetenciją dalyvauja nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose;pagal kompetenciją atstovauja IFLA, tarptautinių ISSN, ISBN ir ISMN agentūrų ir kitų tarptautinių organizacijų veikloje;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų pavestas užduotis, susijusias su Departamento nustatytomis funkcijomis.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Artimiausi renginiai

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram