Birutė Dženkaitienė

Vyriausioji bibliografė

Kab.:
427
Tel. (vidaus)
8659

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu humanitarinių arba socialinių mokslų krypties išsilavinimu;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų profesinę darbo patirtį informacinio ir bibliografinio darbo srityje;
 • gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis, ir funkcijas, susijusias su planavimu, atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam, turėti gerus bendravimo gebėjimus;
 • gebėti formuluoti profesinės veiklos įžvalgas, siūlyti inovatyvius sprendimus.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliografas pagal savo kompetenciją ir specializaciją vykdo šias funkcijas:

 • Skyriaus mastu organizuoja ir koordinuoja skaityklų informacijos išteklių fondo formavimą ir optimizavimą, užtikrinant jo atranką pagal turinį;
 • teikia teminės informacijos paslaugas, rengia informacijos išteklių teminius pristatymus;
 • vykdo sudėtingas vartotojų informacines užklausas;
 • dalyvauja kultūrinės edukacijos veikloje;
 • rengia informacinę ir bibliografinę medžiagą vartotojams;
 • teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą Lietuvos bibliotekoms paslaugų teikimo ir kitais  vartotojų informacinio aprūpinimo klausimais;
 • teikia siūlymus Skyriaus vadovui efektyvaus informacinių paslaugų sistemos funkcionavimo klausimais;
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • atlieka kitas Skyriaus vadovo pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus nustatytomis funkcijomis.

 

 

Atnaujinta: 2018 m. liepos 18 d.
Spalis
P A T K Pn Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr