Aurelija Pociutė

Vyriausioji bibliografė

Kab.:
332
Tel. (vidaus)
8664

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienų) metų profesinę darbo patirtį su pareigomis susijusioje srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) B1 lygiu;
 • gebėti dirbti su Lietuvos integralia bibliotekų informacine sistema;
 • gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis ir funkcijas, susijusias su planavimu, atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole, dalyvauti nustatant ilgalaikius bibliotekos tikslus ir užtikrinant strateginių planų vykdymą;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam;
 • būti susipažinusiam su vartotojų aptarnavimą, bibliotekų fondų organizavimą ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliografas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja vartotojų informacinį aptarnavimą Žiniasklaidos skaitykloje;
 • užtikrina Žiniasklaidos skaityklos informacinių išteklių fondo formavimą, jo atranką pagal turinį;
 • Informacijos išteklių departamentui teikia siūlymus Žiniasklaidos skaityklos  dokumentų įsigijimui, nuolat vykdo jų turinio atitikimo vartotojų poreikiams vertinimą;
 • užtikrina atviro fondo turinio atitikimo vartotojų poreikiams stebėseną;
 • užtikrina vartotojų informacinių poreikių stebėseną;
 • atsako į informacinius paklausimus, pagal kompetenciją atsako į vartotojų užklausas, užtikrina jų kokybę galutiniame etape;
 • dalyvauja vykdant vartotojų informacinių poreikių tyrimus;
 • pagal grafiką aptarnauja vartotojus;
 • organizuoja ir vykdo vartotojų mokymus, teikia individualias konsultacijas;
 • rengia informacinę medžiagą vartotojams;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą skyriaus vadovui;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2018 m. liepos 18 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram