Giedrė Gavėnaitė

Vyresnioji bibliografė

Kab.:
331
Tel.
(8 5) 239 8675
Tel. (vidaus)
8675

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirties bibliotekininkystės srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) B1 lygiu;
 • gebėti dirbti su Lietuvos integralia bibliotekų informacine sistema;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam;
 • būti susipažinusiam su vartotojų aptarnavimą, bibliotekų fondų organizavimą ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje.

.

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliografas vykdo šias funkcijas:

 • vartotojams teikia bendro pobūdžio informaciją apie aptarnavimo tvarką, taisykles, paslaugas ir jų teikimo tvarką;
 • konsultuoja vartotojus dokumentų paieškos bei užsakymo klausimais, padeda susirasti dokumentus atvirame fonde;
 • atsako į informacinius paklausimus, pagal kompetenciją atsako į vartotojų užklausas;
 • nustatyta tvarka registruoja, perregistruoja vartotojus, išduoda skaitytojų pažymėjimus;
 • nustatyta tvarka priima atsiskaitymus už mokamas paslaugas;
 • priima vartotojų užsakymus dokumentams iš Bendrųjų fondų gauti;
 • paruošia išdavimui dokumentus iš Bendrųjų fondų, esant reikalui juos išduoda ir grąžina;
 • vykdo vartotojų, lankytojų bei išduotų dokumentų apskaitą;
 • stebi vartotojų informacinius poreikius, juos fiksuoja;
 • dalyvauja vykdant vartotojų informacinių poreikių tyrimus;
 • prižiūri vartotojams teikiamų techninių paslaugų funkcionavimą ir iškilus problemoms informuoja atitinkamus padalinius;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus Skyriaus vadovui efektyvaus informacinių paslaugų sistemos funkcionavimo klausimais;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą vyriausiajam bibliotekininkui;
 • esant skyriaus vadovo pavedimui pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.

 

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 21 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram