Vanda Kliučininkienė

Vyresnioji bibliotekininkė

Kab.:
402
Tel.
(8 5) 239 8633
Tel. (vidaus)
8633

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų srityje. Arba ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • turėti darbo patirties bibliotekų veiklą atitinkančią (bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų) profesinę kvalifikaciją - privalumas;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) B1 lygiu;
 • gebėti dirbti su Lietuvos integralia bibliotekų informacine sistema;
 • gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, darbe taikyti gana sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti užduotis, kurioms būtini specialūs įgūdžiai;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam;
 • būti susipažinusiam su vartotojų aptarnavimą, bibliotekų fondų organizavimą ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje.

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliotekininkas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Palangos vasaros skaityklos darbą, rengia darbo grafikus;
 • inicijuoja ir organizuoja skaityklos kultūrines kūrybines ir edukacines veiklas;
 • Informacijos išteklių departamentui teikia siūlymus dokumentų įsigyjimui, nuolat vykdo skaityklos dokumentų turinio atitikimo vartotojų poreikiams vertinimą;
 • užtikrina kokybišką vartotojų aptarnavimą informaciniais ištekliais bei paslaugų teikimą;
 • užtikrina finansinius atsiskaitymus už mokamas paslaugas Palangos vasaros skaitykloje, teikia ataskaitas Buhalterijos skyriui;
 • užtikrina vartotojų informacinių poreikių stebėseną;
 • užtikrina vartotojams teikiamų techninių paslaugų funkcionavimą;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su Palangos miesto, šalies ir užsienio kultūros įstaigomis, organizacijomis, asmenimis, užtikrinant skaityklos kultūrinių kūrybinių, edukacinių veiklų vykdymą;
 • organizuoja kultūrines, edukacines veiklas;
 • užtikrina skaityklos patalpų tinkamą eksploatavimą bei priežiūrą, inicijuoja remonto darbus;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2018 m. spalio 2 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram