Kontaktai

Vadovybės informacijos skyrius

Skyriaus paskirtis yra operatyvus Lietuvos Respublikos Seimo vadovybės, Seimo narių, jų patarėjų, komitetų ir komisijų narių, kitų valstybės tarnautojų bibliografinis bei informacinis aptarnavimas.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šį uždavinį:

  • teikia Seimo vadovams, Seimo valdybai, Seimo nariams, Seimo komitetams, komisijoms ir frakcijoms, Seimo kanceliarijos vadovams ir padaliniams, Generalinio direktoriaus pavedimu – ir kitų valstybės institucijų atstovams reikalingą informaciją.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, vykdo šiais funkcijas:

  • kuria anotuotus bibliografinius įrašus Nacionalinės bibliografijos duomenų banke ir Vadovybės informacijos skyriaus Duomenų bazėje (toliau -VIS DB), jais operatyviai ir išsamiai atspindi Lietuvos prezidento, Seimo narių, Ministro pirmininko, ministrų, Lietuvos Europos Parlamento narių, Europos komisaro veiklą Lietuvos spaudoje, taip pat kuria bibliografinius įrašus ekonomikos, teisės, politikos, kultūros politikos ir kitomis temomis;
  • rengia atsakymus į Seimo narių, kitų valstybės institucijų atstovų, vykdančių valstybės užduotis, temines, bibliografines bei faktografines užklausas, panaudojant skyriaus, Nacionalinės bibliotekos ir prenumeruojamas DB, kitų Lietuvos Respublikos bibliotekų, įstaigų bei kitų šalių informacinius resursus;
  • rengia Lietuvos bei užsienio spaudos temines bibliografines apžvalgas;
  • rengia teminius bibliografinius sąrašus aktualiais klausimais pagal užsakymus arba savo iniciatyva, kaupia medžiagą analitinėms apžvalgoms;
  • bendradarbiauja su Seimo kanceliarijos Informacijos ir Komunikacijos departamento Bendrosios ir Bibliografinės informacijos skyriumi, kitomis institucijomis, teikiančiomis informaciją Seimui, kitų šalių parlamentinėmis bibliotekomis;
  • tiria informacijos vartotojų informacinius poreikius po kiekvienų Seimo rinkimų ir jiems teikiamos informacijos efektyvumą, tobulina informacinio darbo metodiką;
  • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus veiklų įgyvendinimu.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Artimiausi renginiai

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram