Kontaktai

Vadovybės informacijos skyrius

Skyriaus paskirtis yra operatyvus Lietuvos Respublikos Seimo vadovybės, Seimo narių, jų patarėjų, komitetų ir komisijų narių, kitų valstybės tarnautojų bibliografinis bei informacinis aptarnavimas.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šį uždavinį:

  • teikia Seimo vadovams, Seimo valdybai, Seimo nariams, Seimo komitetams, komisijoms ir frakcijoms, Seimo kanceliarijos vadovams ir padaliniams, Generalinio direktoriaus pavedimu – ir kitų valstybės institucijų atstovams reikalingą informaciją.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, vykdo šiais funkcijas:

  • kuria anotuotus bibliografinius įrašus Nacionalinės bibliografijos duomenų banke ir Vadovybės informacijos skyriaus Duomenų bazėje (toliau -VIS DB), jais operatyviai ir išsamiai atspindi Lietuvos prezidento, Seimo narių, Ministro pirmininko, ministrų, Lietuvos Europos Parlamento narių, Europos komisaro veiklą Lietuvos spaudoje, taip pat kuria bibliografinius įrašus ekonomikos, teisės, politikos, kultūros politikos ir kitomis temomis;
  • rengia atsakymus į Seimo narių, kitų valstybės institucijų atstovų, vykdančių valstybės užduotis, temines, bibliografines bei faktografines užklausas, panaudojant skyriaus, Nacionalinės bibliotekos ir prenumeruojamas DB, kitų Lietuvos Respublikos bibliotekų, įstaigų bei kitų šalių informacinius resursus;
  • rengia Lietuvos bei užsienio spaudos temines bibliografines apžvalgas;
  • rengia teminius bibliografinius sąrašus aktualiais klausimais pagal užsakymus arba savo iniciatyva, kaupia medžiagą analitinėms apžvalgoms;
  • bendradarbiauja su Seimo kanceliarijos Informacijos ir Komunikacijos departamento Bendrosios ir Bibliografinės informacijos skyriumi, kitomis institucijomis, teikiančiomis informaciją Seimui, kitų šalių parlamentinėmis bibliotekomis;
  • tiria informacijos vartotojų informacinius poreikius po kiekvienų Seimo rinkimų ir jiems teikiamos informacijos efektyvumą, tobulina informacinio darbo metodiką;
  • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus veiklų įgyvendinimu.
Spalis
P A T K Pn Š S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Parodos

2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2019 m. spalio 2 d. – lapkričio 17 d.
Kęstučio Kasparavičiaus knygų iliustracijų paroda „Dirigentas su teptuku“
2019 m. rugsėjo 3 d. – spalio 29 d.
Paroda „Atrask ir išgirsk Stanislovą Moniušką“
2019 m. spalio 14 d. – gruodžio 1 d.
Paroda „Bežodžių knygų kolekcija“
2019 m. rugsėjo 23 d. – spalio 31 d.
Paroda „Kanados lietuvių bendruomenė“
2019 m. spalio 9 d. – gruodžio 31 d.
Paroda „Verba volant, scripta manent“: iš Nacionalinės bibliotekos lobyno“
2019 m. spalio 8 d. – spalio 31 d.
Vilijos Kvieskaitės iliustracijų paroda