Telefonas Klaustukas Sitemap

Černiauskaitė, Violeta

Dr. Violeta Černiauskaitė
Tel. (8 5) 239 8646, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pasirinkus bibliotekininkystės studijas Vilniaus universitete, 1995–2000 m. buvo tęsiamos komunikacijos ir informacijos krypties doktorantūros studijos. Po jų įgytas humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos mokslo krypties daktaro laipsnis leido toliau nuosekliai gilinti žinias. Po studijų dirbo Nacionalinės bibliotekos Mokslinių tyrimų skyriuje, tvarkė terminologijos duomenis. Nuo 2017 metų paskirta šios bibliotekos vyriausiąja tyrėja eksperte terminologijai. Profesinė veikla tiesiogiai susijusi su bibliotekininkų kalbos išteklių identifikavimu; registravimu; kontekstine ir lyginamąja analize bei sisteminimu; terminologinių duomenų kūrimu; terminų vertinimu ir aprobavimu; terminų standartizacija; naujos redakcijos terminų žodynų rengimu; terminų darninimu su nacionalinio bei tarptautinio lygmens specialybę reglamentuojančiais dokumentais; sunormintų terminų skelbimu; konsultavimu; terminų integravimu į kitus Lietuvos bei užsienio ar tarptautinius leksikografijos šaltinius bei duomenų bazes, bankus, tekstynus ir duomenynus. 2017–2020 m. – Tarpinstitucinės terminologijos komisijos sekretorė ir mokslinė sekretorė rengiant „Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių-anglų kalbų terminų žodyną“ (autoriai dr. Nijolė Bliūdžiuvienė ir dr. Jonas Vytautas Valiukėnas). Šiuo metu svarbiausia informacija apie atliekamus terminologijos tyrimus skelbiama Nacionalinės bibliotekos svetainėje (prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/paslaugos/bibliotekoms/norminiai-ir-teises-dokumentai-bibliotekininkui/terminologijos-darbai).

Nacionalinėje bibliotekoje administruojama terminologinių duomenų bazė kuriama remiantis ilgamete tarptautinių standartų kalbos išteklių analize, aktyviai dalyvaujant ir vadovaujant Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) padaliniui – Lietuvos standartizacijos departamento 47-ajam technikos komitetui (TK) „Informacija ir dokumentavimas“.

Profesinių interesų akiratyje – noras gilintis į kalbos technologijų inovacijas bei lietuvių kalbos skaitmeninių išteklių sistemos plėtros galimybes. Bendradarbiaujama su Lietuvių kalbos instituto terminologais, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės ekspertais, ekspertų teisėmis dalyvauja Vilniaus universiteto bibliotekos ir Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos specialistai.

  • Bliūdžiuvienė, Nijolė; ČERNIAUSKAITĖ, Violeta. Informacijos ir dokumentavimo sričių aiškinamojo žodyno nauja redakcija. Tarp knygų, 2020, Nr. 9 (rugsėjis), p. 8–10. ISSN 0868-8826.
  • ČERNIAUSKAITĖ, Violeta. Baigtas svarstyti „Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių-anglų kalbų terminų žodynas“. Tarp knygų, 2019, Nr. 4 (balandis), p. 9–11. ISSN 0868-8826.
  • ČERNIAUSKAITĖ, Violeta. Natūralios ir dirbtinės kalbos norminimo ypatumai bibliotekininkystės terminijoje : tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ pranešimo tezės. Vilnius: 2019 m. spalio 17–18 d. 1 pdf failas (56 p.). Prieiga per internetą: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOGŲ-konferencijos-pranešimų-tezės.pdf.
  • Bliūdžiuvienė, Nijolė; ČERNIAUSKAITĖ, Violeta. Terminografijos plėtros kryptys Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Terminologija, 2019, t. 26, p. 209–226. ISSN 1392-267X. Prieiga per internetą: http://lki.lt/terminologija-26/.
  • ČERNIAUSKAITĖ, Violeta. Profesinė terminija: plėtros, bendradarbiavimo ir kūrybos galimybės. Tarp knygų, 2018, Nr. 2 (vasaris), p. 15–18. ISSN 0868-8826.