Telefonas Klaustukas Sitemap

Renginių kalendorius

Algimanto Kezio fotografijų paroda „Išeivių portretai“
nuo 2019 m. liepos 3 d.
iki 2019 m. rugpjūčio 14 d.

2019-ieji oficialiai paskelbti Pasaulio lietuvių metais. Tai puiki galimybė prisistatyti visame pasaulyje įsikūrusioms net 47 lietuvių bendruomenėms, kad visuomenė daugiau sužinotų apie jų vykdomas veiklas, veikiančias lietuviškas organizacijas ir jų pastangas išlaikant lietuvybę bei garsinant Lietuvos vardą tiek praeityje, tiek šiomis dienomis. Šiems teminiams metams įprasminti skiriama daug įvairių renginių, vienas jų – Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo erdvėje eksponuojama Algimanto Kezio fotografijų paroda „Išeivių portretai“.

Simboliška ir prasminga, kad A. Kezio fotografijų parodoje eksponuojami 1961–1966 m. įamžintų 23 užsienyje gyvenusių ir kūrusių lietuvių portretai. Iš jų į mus žvelgia dailininkai, kompozitoriai, dainininkai, skulptoriai, aktoriai, fotografai, dvasininkai, rašytojai, mokslininkai. Didžioji jų dalis iš Lietuvos į Vakarų Europą ar už Atlanto pasitraukė Antrojo pasaulinio karo metais. Nemažai jų daug dėmesio skyrė lietuviškumui išeivijoje puoselėti: steigė, rėmė ir dirbo lietuviškose organizacijose, švietimo įstaigose, meno kolektyvuose, lietuvių bendruomenėse.

Apibūdindamas savo kūrybą, A. Kezys teigė: „Savo nuotraukose nieko nebandau įrodinėti, nieko nereklamuoju, tik dalinuosi džiaugsmu, kad atradau grožio spindulį kurioje nors žemės kertelėje.“ Nors menininkas fotografijos pasaulyje žinomas kaip urbanistinės fotografijos meistras, šioje parodoje jis atsiskleidžia kaip savitas portretistas. Fotografijose įamžinti gyvi žvilgsniai, darbai, momentinės būsenos tiek privačiose, tiek viešosiose erdvėse, leidžiančios susipažinti su iškiliais pasaulio lietuviais ir akimirkai grįžti į prabėgusį laiką.

1944 m. A. Kezys drauge su šeima pasitraukė į Vakarus. 1950 m. atvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas įstojo į Jėzuitų ordiną ir 1961 m. buvo įšventintas kunigu. Čikagoje įsteigė Lietuvių fotoarchyvą, Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklą, keletą metų vadovavo Jaunimo centrui Čikagoje, redagavo ir leido knygas bei fotoalbumus. Fotografijos menu susidomėjo dar būdamas studentas, apie 1958 metus. 1964 m. pradėjo rengti personalines parodas Čikagos Čiurlionio galerijoje, kitose lietuvių kolonijose. 1965 m. buvo pakviestas eksponuoti savo darbus Čikagos meno institute, vėliau ir kituose žymesniuose meno centruose Amerikoje, Europoje ir net Tolimuosiuose Rytuose. 1980 m. Čikagoje A. Kezys įsteigė galeriją, kuri rengė lietuvių meno parodas, leido katalogus ir puoselėjo lietuvių meną JAV. Menininkas surengė daugiau nei 60 autorinių spalvotosios ir nespalvotosios fotografijos parodų Lietuvoje ir užsienyje, jo darbai sulaukė nemažai vertinimų tiek Lietuvos, tiek užsienio spaudoje.

Trumpai apie parodą

Data Liepos 3. – rugpjūčio 14 d.
Laikas bibliotekos darbo laiku
Vieta Valstybingumo erdvė, II a.
Dalyvavimas įėjimas laisvas
Parodos rengėjas Lietuvos fotomenininkų sąjunga
Daugiau informacijos socialiniame tinkle „Facebook“