Černiauskaitė, Violeta

Dr. Violeta Černiauskaitė
ORCID ID 0000-0002-4357-9687,
Phone: (8 5) 239 8646
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

After obtaining a Librarianship degree from Vilnius University, she undertook postgraduate studies in Communication and Information in 1995–2000 and obtained a doctorate degree in Communication and Information. She took a job at the National Library’s Research Unit, where she was involved in the control of terminological data. In 2017, she was appointed as the senior researcher and expert for terminology at this Library. Her professional activities involve the identification, registration, contextual and comparative analysis and organisation of linguistic sources important for librarians; creation of terminological data; evaluation and approval of terms; standardisation of terms; compilation of new versions of terminological vocabularies; harmonisation of terms with national and international documents regulating the profession; publication of standardised terms; and consulting and integration of terms into Lithuanian, foreign and international lexicographic sources and databases, term banks and text and data corpora. In 2017/20, the Secretary and Scientific Secretary of the Interinstitutional Terminology Committee for the preparation of “The Lithuanian–English Vocabulary of Librarianship, Information and Book Science Terms” (authors Dr. Nijolė Bliūdžiuvienė and Dr. Jonas Vytautas Valiukėnas). The key information on her current research is published on the National Library’s Website: 

Terminologijos darbai (Access at: https://lnb.lt/informacijos-mokslu-specialistams/norminiai-ir-teises-dokumentai-bibliotekininkui/terminologijos-darbai).

The terminological database administered by the National Library is being built by drawing on the long-standing analysis of international linguistic sources and with active participation of the branch of the International Organization for Standardization (ISO), the 47th technical committee “Information and documentation” at the Lithuanian Standards Board. 

Her professional interests focus on the wish to investigate innovations of language technologies and possibilities for the development of the system of digital resources of the Lithuanian language. In these pursuits, the National Library cooperates with terminologists from the Institute of the Lithuanian Language, experts from the Terminology Sub-Commission of the Commission of the Lithuanian Language, the Vilnius University Library and the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences.

Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodynas / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; [redakcinė kolegija: V. Bulavas (vyr. redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. – Sąs. 3, Bibliografija / Violeta Černiauskaitė. – 1994. – 103 p. – ISBN 9986-530-04-0.

Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodynas : 10 000 lietuviškų terminų su atitikmenimis anglų kalba ir anglų-lietuvių kalbų rodykle : [elektroninis išteklius] / Nijolė Bliūdžiuvienė, Vytautas Jonas Valiukėnas; V. Černiauskaitė (moksl. sekretorė). – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2021. – 535 p. ISBN 978-609-405-220-07. DOI: https://doi.org/10.51740/mp.52

Lithuanian-English Dictionary of Librarianship, Information and Book Science (2022)

Terminografijos plėtros kryptys Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje / Nijolė Bliūdžiuvienė, Violeta Černiauskaitė  // Terminologija. – ISSN 1392-267X. –T. 26 (2019), p. 209 – 206. Taip pat prieiga per internetą: http://lki.lt/terminologija-26/

Terminologinių duomenų tvarkybos modelis: Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros terminų žodynas / Nijolė Bliūdžiuvienė, Violeta Černiauskaitė // Knygotyra.  –  ISSN 0204-2061. – T. 77 (2021), p. 306-330. Taip pat prieiga per internetą: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2021.77.96

Terminologijos darbai: interaktyvus tęstinis išteklius / Violeta Černiauskaitė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2017-2022. Prieiga per internetą: https://lnb.lt/informacijos-mokslu-specialistams/norminiai-ir-teises-dokumentai-bibliotekininkui/terminologijos-darbai

Bibliotekininkystės, knygotyros ir informacijos mokslų terminų žodynų bei enciklopedijų anotuotas bibliografijos sąrašas su nuorodomis į šaltinius [Elektroninis išteklius] / parengė Violeta Černiauskaitė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2022. – 1 pdf failas ( 68p.). Prieiga per internetą: https://drive.google.com/file/d/1cym0qCIcDPJGgZNSN_Gn_psXd7Yf7DpM/view

Bibliografijos terminijos šaltinių apžvalga: kaitos ir atsinaujinimo ypatumai [Elektroninis išteklius]: mokslinės konferencijos  „Medicinos bibliografijos  raida  ir svarba mokslininkui“ pranešimo tezės / Violeta Černiauskaitė. – Vilnius: 2017 m. spalio 12 d.  – 1 pdf failas (28 p.). Prieiga per internetą: http://www.lmb.lt/wp-content/uploads/2017/10/Bibliografijos-terminai_Cerniauskaites_pateiktis_2017-10-12.pdf ); žr. taip pat: Informacija ir biblioteka. – ISSN 1392-6993. – 2017, Nr. 2, p. 29–33.

Bibliotekininkystės terminografijos ypatumai ir perspektyvos: nuo metaduomenų iki metateorijų [Elektroninis išteklius]: 2-osios tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ pranešimo tezės / Violeta Černiauskaitė. – Vilnius, 2017 m. birželio 1 d. – P. 6. Prieiga per internetą: https://bib.irb.hr/datoteka/980263.Scientific_Administrative_and_Educational_Dimensions_of_Terminology_2017_Vilnius.pdf

Atvirieji bibliotekininkystės terminologijos duomenys nacionalinėse bibliotekose: Latvijos, Estijos ir Lietuvos lyginamoji analizė / Violeta Černiauskaitė  // Šiandien aktualu. – ISSN 2538-7316. – 2018 (I), p. 106–131. Taip pat prieinama internete: https://drive.google.com/file/d/15QsXkUIWn6N1CJdJQg3HVTx5a0utwRBJ/view arba https://www.lnb.lt/atradimai/leidiniai/kiti-leidiniai/siandien-aktualu)

Intersection of Latvian and Lithuanian librarianship terminology online [Elektroninis išteklius] : Proceedings of the international conference „Bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģija: vēsturiskais un mūsdienu aspekts“ / Violeta Černiauskaitė. – Riga, National Library of Latvia, 5 October 2018. – 1 pdf failas (30 p.). Prieiga per internetą: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/23129961.pdf

Natūralios ir dirbtinės kalbos norminimo ypatumai bibliotekininkystės terminijoje : tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos  „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ pranešimo tezės / Violeta Černiauskaitė. – Vilnius: 2019 m. spalio 17-18 d. – 1 pdf failas (56 p.). Prieiga per internetą: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOGŲ-konferencijos-pranešimų-tezės.pdf

Tarptautinio standartizavimo tendencijos informacijos ir dokumentavimo terminografijoje : tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos  „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ pranešimo tezės / Violeta ČERNIAUSKAITĖ. – Vilnius: 2021 m. spalio 21-22 d. – P. 7. Prieiga per internetą: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/10/Terminologijos-konferencijos-tezes_2021.pdf

Terminology development for metadata to digital collections at the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania / Violeta Černiauskaitė  // The Interoperability of Cultural-Heritage Institution Data in the Digital Space: Terminological Aspects : Conference programme, Riga, 8 October 2021 [Elektroninis išteklius]. Prieiga per internetą : Conference "Interoperability of Data of Cultural Heritage Institutions in the Digital Space: Terminological Aspect" | National Library of Latvia (lnb.lv)

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos terminologinės veiklos modelis: pranešimas Lietuvių kalbos instituto moksliniame seminare LIETUVIŲ TERMINIJOS IŠTEKLIAI SKAITMENINĖJE TERPĖJE: NAUJOVĖS IR ATEITIES PERSPEKTYVOS 2022 m. . Prieiga: https://terminija.lki.lt/news/8).

Terminologinės veiklos svarba profesinių žinių valdymui: pranešimas tarptautinei mokslinei konferencijai Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2022 balandžio 28-29 d.