Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Petreikis, Tomas

Dr. Tomas Petreikis
Phone: (8 5) 239 8693
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

He has a doctorate degree in Social Sciences and is a member of the Young Academy at the Lithuanian Academy of Sciences, an associated professor at Vilnius University’s Faculty of Communication and the senior bibliographer and researcher at the Department of Information and Communication Sciences at the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania. In 2014, he defended the dissertation “Culture of the regional book according to the Samogitian book of 1905–1944”. For a decade, he has consistently been doing research on the book culture, which currently is perceived as part of communication and information sciences that emerged at the junction of social sciences and humanities. His research results are published in international and national journals, continuous publications as well as presented at international and national conferences and research seminars. He also participates in activities of editorial boards of research publications.

  • Petreikis, T., & Dapkievicz, J. (2020). XVI a. Lietuvos knygos lenkų kalba = Książki litewskie XVI wieku w języku polskim = Polish books published in Lithuania in the 16th century. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
  • Petreikis, Tomas; Riaubienė, Arida. Raamatud ja nende kirjastamine Leedus aastatel 1918–1940. In: Keelu alla!. Rīga: National Library of Latvia, 2019, p. 12–15, 22–25, 32–35, 42–45.
  • PETREIKIS, Tomas ir kt. History of publishing in Lithuania. Iš: Oxford research encyclopedia of literature. Oxford: Oxford University Press, 2021, p. 1–65. ISBN 978-0-19-020109-8.
  • PETREIKIS, Tomas. Šiaulių leidėjų patirtys atgavus lietuvišką spaudą (1904–1915 metai) ; Šiaulių lietuviškoji legali spauda 1904–1915 metais: bibliografinis sąrašas. Iš: Spauda ir leidyba lietuvių tautos istorijoje: vardai, idėjos, darbai, įvykiai. Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019, p. 37–74. ISBN 978-609-8237-05-4.
  • PETREIKIS, Tomas. Tarptautinių daugiakalbių lietuviškųjų periodinių leidinių leidyba (1904–1940). Knygotyra, t. 72 (2019), p. 233–254. ISSN 0204-2061. Prieiga per internetą: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/13130
  • PETREIKIS, Tomas. Profesionalioji lietuvių periodika: leidybos ir raidos 1823–1940 m. istorija. Iš: Lietuvos bibliografija. Serija B, Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, 1823–1940. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti leidiniai. Kn. 1. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2018, p. 15–47. ISBN 978-609-405-172-9.
  • PETREIKIS, Tomas. Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos leidiniai. Iš: Lietuvos bibliografija. Serija B, Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, 1823–1940. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti leidiniai. Kn. 2. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2018, p. 11–16. ISBN 978-609-405-174-6.