Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Maskuliūnienė, Džiuljeta

Prof. Dr. Džiuljeta Maskuliūnienė
Phone: (8 5) 239 8564
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

She graduated in Lithuanian Language and Literature from the Šiauliai Institute of Educational Sciences in 1985 and in 1999, obtained a doctorate degree in Humanities from Vilnius University (the dissertation “Lithuanian didactic prose of the 19th century”).

Her research interests include the history and theory of the children’s and youth literature, the history and poetics of the Lithuanian literature up to the beginning of the 20th century, poetics of the text, literature and communication and literature didactics.

Currently she is involved in the research on the tradition of didactics in the Lithuanian children’s literature and poetics of children’s literature. The purpose of this research work is to investigate the content and forms of the didactic narrative of the Lithuanian children’s literature and its relation to the addressee (from the 19th up to the 20th c.) as well as the role of children’s and youth literature and the potential in its application at schools and children’s literature within public communication.    

  • MASKULIŪNIENĖ, Džiuljeta. Ką pasakoja vėjas gluosniuose, arba Įstabusis Kennetʼo Grahameʼo knygos pasaulis : (rašytojo 160-osioms gimimo metinėms). Rubinaitis, 2019, Nr. 1, p. 28–35. ISSN 1392-0626.
  • MASKULIŪNIENĖ, Džiuljeta. Antano Baranausko kūrybinio palikimo didaktika. Iš: Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. D. 4. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, p. 293–312. ISBN 978-609-411-163-1.
  • MASKULIŪNIENĖ, Džiuljeta. Vaiko tema Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kūryboje. Iš: Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, p. 75–89. ISBN 978-609-425-111-5.
  • MASKULIŪNIENĖ, Džiuljeta. Naujasis didaktizmas šiuolaikinėje lietuvių paauglių prozoje. Iš: Vaikų literatūra – laisvė ir kontrolė. Vilnius: Vilniaus universitetas: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 54–69. ISBN 978-609-459-247-8.
  • MASKULIŪNIENĖ, Džiuljeta. Lauryno Ivinskio grožinės prozos didaktika. Iš: Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas : Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012, p. 147–160. ISBN 978-609-411-086-3.