Liudvika Kilius

Vyriausioji bibliotekininkė

Kab.:
116
Tel.
(8 5) 239 8614
Tel. (vidaus)
8614

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinio darbo atminties institucijose patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją,rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip A2 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja ir vykdo Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo ir Nacionalinės bibliotekos fondų komplektavimą, papildant juos Lietuvoje leidžiamų knygų, natų,vaizdinių ir kartografinių leidinių, garso ir elektroninių dokumentų, vaizdo įrašų privalomaisiais egzemplioriais;
 • priima iš viešosios informacijos rengėjų privalomuosius egzempliorius, pagal bibliotekoje galiojančią tvarką tvarko ir saugo jų priėmimo aktus;
 • atlieka visas technologines bei koordinavimo funkcijas susijusias su nacionalinės bibliografijos, „Interaktyvios bibliotekos“ duomenų banko pildymu;
 • organizuoja ir vykdo privalomųjų egzempliorių bibliotekinį tvarkymą, jų perdavimą Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvui ir kitiems padaliniams;
 • kontroliuoja privalomųjų egzempliorių pristatymą Nacionalinei bibliotekai, rūpinasi nepristatytų dokumentų gavimu;
 • teikia faktografinę ir kitą informaciją apie tvarkomų dokumentų privalomuosius egzempliorius;
 • organizuoja ir vykdo kitus Nacionalinės bibliotekos (išskyrus Nacionalinio spaudos archyvo) dokumentų apskaitos procesus;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos fondo formavimu;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 21 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram