Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Lėšos veiklai viešinti

Viešinimo išlaidų pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos 2.2.1.1.1.23. straipsnį 2023 m. nebuvo patirta.