Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Proveniencijos

Iliustracija

Nacionalinėje bibliotekoje saugomų dokumentų proveniencijų interneto svetainė ›

Proveniencija [lot. provenio – kylu, atsirandu]:

  • knygos priklausomybės nustatymas pagal jos ankstesnių savininkų, įstaigų, organizacijų ar bibliotekų įrašus, knygos ženklus ar kitus duomenis;
  • knygos priklausomybės ženklas.

Šioje svetainėje siekiama vaizdinėmis, grafinėmis ir tekstinėmis priemonėmis visuomenei atskleisti labai turiningą ir informatyvią bibliotekoje saugomo kultūros paveldo dalį – dokumentų proveniencijas, jas propaguoti, parodant kaip istorinių ir kultūrinių tradicijų paliudijimus, spaudos istoriją. Taip pat siekiama suteikti daugiau informacijos apie su proveniencijomis susijusius procesus. Čia pateikiama informacija leidžia parodyti bibliotekos dokumentinio fondo formavimosi raidą, atskleisti proveniencijų geografiją ir chronologiją, dokumentų ankstesnę priklausomybę institucijoms, organizacijoms, privačioms kolekcijoms, supažindinti visuomenę su lietuviškų ir lituanistinių knygos nuosavybės ženklų raida, naudojimo tradicijomis.

Svetainėje proveniencijos suskirstytos į tris grupes:

  • Nacionalinės bibliotekos dokumentų proveniencijos,
  • asmenų proveniencijos,
  • įstaigų ir organizacijų proveniencijos.

Joje pateikiami proveniencijų (ekslibrisų, antspaudų, įrašų) vaizdai ir trumpa asmens, įstaigos ar organizacijos istorija. Besidomintiems proveniencijų tyrinėjimais Lietuvoje pateikiamas bibliografinis knygų ir straipsnių sąrašas, terminų žodynėlis ir kita naudinga informacija.