Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Mažosios Lietuvos enciklopedija

www.mle.lt

Apie projektą

2020 metų pradžioje pradėjo veikti Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro (MELC) išleistos „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ (MLE) suskaitmeninta versija. Į elektroninę erdvę buvo perkelti MLE spausdinti tekstai ir iliustracijos, dalis straipsnių panaujinta, ištaisytos klaidos.

Enciklopedijos mle.lt skaitmeninė versija turi apie 10 000 straipsnių, kuriuose visapusiškai aprašoma Mažoji Lietuva: jos gamta, miestai, miesteliai ir kaimai, jų istorija, žmonės, jų visuomeninis, politinis, kultūrinis, konfesinis gyvenimas, spauda, švietimas, ūkinė veikla, buitis. Straipsniuose pateikiamą informaciją papildo gausios iliustracijos – archyvinės nuotraukos, piešiniai, žemėlapiai, dokumentų ir leidinių kopijos.

Enciklopedijos adresas

Enciklopedija laisvai pasiekiama interneto adresu www.mle.lt.