Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Privalomojo egzemplioriaus pristatymas

Kas yra privalomasis egzempliorius?

Visi Lietuvos leidėjų išleidžiamų išteklių privalomieji egzemplioriai, nepriklausomai nuo formato, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi būti perduoti Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo, Kauno apskrities viešajai, Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoms. Nacionalinei bibliotekai tai padeda kaupti Lietuvos mokslo ir kultūros dokumentinį paveldą, užtikrinti jo bibliografinę apskaitą, tinkamas ilgalaikio išsaugojimo sąlygas bei apsaugą ir prieinamumą visuomenei.

Kiek spausdintų egzempliorių pateikti?

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimu „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“ Nr. 999 įpareigoja viešosios informacijos rengėjus / leidėjus per 20 darbo dienų po neslaptų dokumentų tiražo išleidimo (kai tiražas didesnis kaip 25 egzemplioriai) Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai perduoti nemokamus 2 privalomuosius egzempliorius (taip pat ir skaitmeninius dokumentus fizinėse laikmenose), o kartotinių laidų, standartų ir kitų normatyvinių dokumentų, leidinių Brailio raštu ir dokumentų, specialiai pritaikytų skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams, – po 1 egzempliorių. Kitoms bibliotekoms teikiama po 1 egzempliorių priklausomai nuo tiražo ir dokumento tipo.

Kas žinotina apie elektroninį privalomąjį egzempliorių?

Nuo 2022 m. sausio 1 d. viešosios informacijos rengėjai per 20 darbo dienų nuo dokumento išleidimo elektronine forma perduoda saugoti visų rūšių dokumentų privalomąjį dokumento vienetą Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. El. dokumentas turi būti techniškai tvarkingas ir pateikiamas tuo formatu, kuriuo buvo išspausdintas ir saugomas. Viešosios informacijos rengėjas el. dokumentą perduoda tokiu formatu, kuriuo Nacionalinė biblioteka gali jį tvarkyti (keisti, suglaudinti), skaityti ir saugoti (PDF, Epub, MOBI, vaizdo, garso, grafikos ir kt.). Be to, el. dokumentas negali būti užrakintas. El. dokumentas turi būti perduodamas su metaduomenimis (autorius, leidinio pavadinimas, išleidimo vieta, metai) bei turėti tarptautinį standartinį numerį (ISBN, ISSN, ISMN), turėti visus priklausomus priedus. El. dokumento informacija bei vaizdinis ir garsinis turinys turi būti identiškas originalios medžiagos turiniui.

Kaip pateikti?

Viešosios informacijos rengėjas / leidėjas su spausdintais privalomaisiais egzemplioriais pateikia lydimuosius dokumentus, kuriuose nurodo autorių, pavadinimą, leidinio kainą, finansavimo šaltinius.

Dokumentų perdavimo ir priėmimo aktas (atsisiųsti DOCX ›).

Pastaba: Perduodant privalomąjį egzempliorių kitoms bibliotekoms, perdavimo ir priėmimo akte reikia nurodyti konkrečios bibliotekos, kuriai jis skirtas, pavadinimą.

Privalomasis el. dokumentas gali būti perduotas vienu iš šių būdų:

 1. Privalomąjį el. dokumentą viešosios informacijos rengėjas, turintis unifikuotą prisijungimą, gali savarankiškai publikuoti portale ibiblioteka.lt. Norėdami gauti unifikuotą prisijungimą, junkitės čia.
 2. Privalomąjį el. dokumentą Nacionalinei bibliotekai taip pat galima pateikti kitu patogiu būdu:
  •   naudojant failų perdavimo protokolą (FTP);
  •   naudojant failų dalinimosi paslaugą („Dropbox“, „WeTransfer“ ir kt.);
  •   dokumentą arba failo nuorodą atsiųsti el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
 3. dokumentas fizinėje laikmenoje Nacionalinei bibliotekai siunčiamas paštu arba kitu sutartu būdu. Leidinius fizinėje laikmenoje (CD, DVD ar kt.) galima siųsti adresu:

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Informacijos išteklių departamento
Bibliotekos fondo plėtros skyrius
Gedimino pr. 51
01109 Vilnius

Elektroninių dokumentų perdavimo–priėmimo aktas (atsisiųsti DOCX lietuvių k. › | anglų k. ›)

 • Atviroji prieiga – registruotas ir neregistruotas portalo ibiblioteka.lt naudotojas el. dokumentą gali atidaryti portale. Galimas pasirinkimas: leisti ar neleisti el. dokumentą atsisiųsti ir išsaugoti.
 • Ribotoji prieiga – tik registruotas portalo ibiblioteka.lt naudotojas el. dokumentą gali skaityti portale, be galimybės atsisiųsti ir išsaugoti.
 • Neviešoji prieiga – el. dokumentas registruotam portalo ibiblioteka.lt naudotojui prieinamas tik konkrečioje kompiuterinėje darbo vietoje bibliotekos patalpose, be interneto ryšio ir galimybės jį kopijuoti ar kitais būdais atkurti.

Susisiekite su mumis

Už privalomojo egzemplioriaus gavimą, kontrolę, apskaitą Nacionalinėje bibliotekoje atsakingas Informacijos išteklių departamento Bibliotekos fondo plėtros skyrius.

Leidinius galima siųsti paštu:

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Informacijos išteklių departamento Bibliotekos fondo plėtros skyrius
Gedimino pr. 51
01109 Vilnius

arba perduoti:

įėjus per Nacionalinės bibliotekos tarnybines duris (Gedimino pr. 51, nuo Seimo pusės) palikti vestibiulyje arba iš Gynėjų g. (prie durų yra iškaba „Privalomojo egzemplioriaus priėmimas“).

Dėl informacijos prašome kreiptis:

el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. (8 5) 239 8614; (8 5) 239 8609.

Elektroninių išteklių privalomasis sąlyginis vienetas pateikiamas el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. (8 5) 239 8613.

Kitų bibliotekų, gaunančių privalomąjį egzempliorių, kontaktiniai duomenys:

 • Kauno apskrities viešoji biblioteka
  Komplektavimo ir apskaitos grupė
  Radastų g. 2
  44164 Kaunas

Milda Krasauskienė, tel. (8 37) 324 351, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
  Komplektavimo skyrius
  Žygimantų g. 1
  01102 Vilnius

Vedėja Daiva Liudavičienė, tel. (8 5) 262 9768, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 • Vilniaus universiteto biblioteka
  Informacijos išteklių formavimo skyrius
  Universiteto g. 3
  01122 Vilnius

Skyriaus vadovė Odeta Pakalnienė, tel. (8 5) 268 7105, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Leidėjų patogumui

Kauno apskrities viešajai bibliotekai skirtas privalomųjų egzempliorių siuntas (kartu su dviem lydimojo dokumento vienetais) galite palikti Nacionalinės bibliotekos (Gedimino pr. 51, Vilnius) tarnybinio įėjimo vestibiulyje, Kauno bibliotekai skirtoje vietoje.