Telefonas Klaustukas
Paslaugos Lankytojui Registracija ir aptarnavimas Mokamos paslaugos Nuotolinės paslaugos Tarpbibliotekinis abonementas Forma Skaityklos Leidinių užsakymas ir išdavimas Tyrimų centrai Susitikimų kambariai Kūrybos erdvės Dirbtuvės PATS SAU Medijų dirbtuvės Bendradarbystės erdvė Vaikų užimtumo centras „Žaisloteka“ Edukacinės programos Konsultacijos ir mokymai Mokymai Konsultacijos Parodos ir renginiai Fotografavimas ir filmavimas Erdvių renginiams nuoma Parodos bibliotekos parodų erdvėse Parodų archyvas Kilnojamosios parodos Virtualios parodos Konferencijos Ekskursijos Tiesioginės transliacijos Leidėjui Registracija ir aptarnavimas Apie ISBN, ISMN, ISSN Metodinės rekomendacijos leidybinių duomenų pateikimui Lietuvos leidybos statistika Teisės aktai ir norminiai dokumentai Privalomojo egzemplioriaus pristatymas Naudingos nuorodos Bibliotekininkui Bibliotekų statistika Savivaldybių viešųjų bibliotekų ataskaitos Bibliotekų statistiniai duomenys Bibliotekų statistinių ataskaitų teikimo tvarka Ataskaitų formos LIBIS bibliotekų statistikos modulis Profesinė edukacija. Konsultacijos Vartotojų aptarnavimas (bibliotekininkui) Fondai (bibliotekininkui) Statistika (bibliotekininkui) Norminiai ir teisės dokumentai IFLA standartai ir gairės LR teisės aktai Kitų tarptautinių organizacijų dokumentai Terminologijos darbai Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai Teisės aktai ir rekomendacijos Pristatymas „Kūrinių autorių teisinės apsaugos terminai ir jų taikymas“ Kontaktinė informacija Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazė Mokymai Įvykę mokymai Profesiniai informacijos ištekliai Lietuvos bibliotekininkystės bibliografija Lietuvos bibliotekų ir spaudos statistika Lietuvos bibliotekų veiklos tyrimai Literatūra praktikams Savarankiško mokymosi medžiaga (bibliotekininkui) Savarankiško mokymosi medžiaga, skirta dirbantiems arba norintiems dirbti su migrantais ir pabėgėliais Savarankiško mokymosi medžiaga, skirta dirbantiems arba norintiems dirbti su suaugusiaisiais ir organizuoti edukacines veiklas Savarankiškų studijų medžiaga, skirta kitakalbiams mokytis lietuvių kalbos Užsienio patirtis Atlikti tyrimai Atradimai Katalogai LNB elektroninis katalogas (leidinių užsakymas) LIBIS suvestinis katalogas Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas LNB kortelių vaizdų katalogas Katalogas „Lietuvos leidėjai“ Bibliografinė LT periodinės spaudos straipsnių bazė Užsienio šalių nacionalinės bibliografijos Duomenų bazės Lietuvos Užsienio Prenumeruojamos duomenų bazės virtualiems vartotojams Terminuotos prieigos duomenų bazės Tarptautinių organizacijų duomenų bazės Serialinių leidinių paieška Elektroniniai periodiniai leidiniai Atvirosios prieigos ištekliai E. paveldas Europeana Leidiniai Nacionalinės bibliografijos leidiniai Einamosios bibliografijos leidiniai Retrospektyviosios bibliografijos leidiniai Mokslo leidiniai Kiti leidiniai Žurnalas „Tarp knygų“ Šiandien aktualu Lietuvos spaudos statistika Ekspresinformacija apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje Numatomos leisti knygos Bibliotekininkystė ir bibliografija. Teorija ir praktika Bibliografiniai leidiniai Statistikos leidiniai Bibliotekininkystės naujienos Norminiai dokumentai Kiti spausdinti leidiniai Informacija apie Lietuvoje išleistus leidinius, gautus Nacionalinėje bibliotekoje Numatomi leidiniai Lietuvos leidybos statistika Įsigykite El. knygos portale ibiblioteka.lt Kiti ištekliai Judaikos tyrimų centro tinklaraštis Lituani(sti)ka Proveniencijos Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ Pratarmė Senoji plokštelė Įdomybės Apie biblioteką Veiklos sritys Misija ir tikslai Veiklos dokumentai Partnerystė Administracinė informacija Nuostatai Planavimo dokumentai Darbo užmokestis Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Viešieji pirkimai Tarnybiniai lengvieji automobiliai Korupcijos prevencija Asmens duomenų apsauga Atviri duomenys Bendra informacija Struktūra ir kontaktai Prof. dr. Renaldas Gudauskas Vadovų darbotvarkės Komisijos ir darbo grupės Vykdomos projektinės veiklos komandų kontaktai Projektas „Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“ Teisinė informacija Teisės aktai Tyrimai ir analizės Teisės aktų pažeidimai Teisinio reguliavimo stebėsena Karjera ir žmogiškųjų išteklių politika Paraiška Savanorystė Istorija Rekonstrukcija Darbo laikas Programos ir projektai Edukacijos, parodos ir renginiai Kūrybinio rašymo kursai jaunimui bibliotekoje Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimas Netikėtos kultūros atodangos Elijo metai: Vilniaus Gaono įtaka Lietuvos žydų kultūrai Skaitymo skatinimo programos priemonės „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro dokumentų (įrašytų 2019 m.) aktualizavimas ir sklaida Klausomės Stanislovo Moniuškos (UNESCO minimai kompozitoriaus 200 metų gimimo sukakčiai) Žemaitija istoriniuose Europos žemėlapiuose Edukacinių renginių ciklas „Pokalbiai apie emigraciją 3“ Edukacinių renginių ciklas „Pokalbiai apie emigraciją 2“ Edukacinių renginių ciklas „Pokalbiai apie emigraciją“ Paroda „Baltijos valstybės: 100-metis“ Skaitymo skatinimo programa Projektas „Europeana Awareness“ Edukacinė programa „Kultūros paveldo atvėrimas akliesiems ir silpnaregiams (tęstinės programos II dalis)“ Edukacinė programa „Kultūros paveldo atvėrimas akliesiems ir silpnaregiams“ Jungtinė paroda „Greitumo velniai“ UNESCO paveldas: Lietuva ir pasaulis Rašytojų įamžinimas XIX–XXI a. Lietuvoje Tyrimai ir leidyba Leidinio „Tomo Venclovos publicistikos darbų rinktinė“ parengimas ir išleidimas Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities įstaigų (muziejų / bibliotekų) rinkodaros vertinimas ir rekomendacijos Skaitmeninis kultūrinio paveldo traktavimas, kuriant Baltijos regiono šalių bendradarbiavimo tinklą YIVO archyvo skaitmeninimo veiklos 2020 metais Elektroninės paslaugos Lietuvos operai – 100. Aleksandro Plenio video kolekcijos skaitmeninimas ir sklaida YIVO 2 Elektroninių knygų licencijų įsigijimas Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS) Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida YIVO Vilniaus projektas Vaitkuškio skaitmeninis archyvas Bibliotekų paslaugos senjorams E. paslauga: skaitmeninio turinio naudojimo teisių ženklinimo žinynas ir įrankiai Kūrybinių bendrijų licencijų taikymas kultūros paveldo objektams Projektas „Migration in the Arts and Science – A Europeana Migration Thematic Collection“ Mobilioji muzikos kūrimo ir žaidimo aplikacija Skaitmeninio ir suskaitmeninto turinio ženklinimas Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo (NPDAF) Vaizdo ir garso archyvo plėtra ir sklaida įsigyjant unikalią XX a. pr. lietuviškų ritinėlių pianolai kolekciją Elektroninių leidinių pateikimo skaitytojui ir intelektualios elektroninių išteklių paieškos bibliotekų kataloguose įgyvendinimas Integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose, plėtra Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę – turinio plėtra 2 Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės atnaujinimas ir pritaikymas mobiliesiems įrenginiams Vartotojui pritaikytos modernios LNB elektroninės paslaugos Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra (VEPS) Interaktyvi interneto svetainė „Kunigaikščių Oginskių dokumentinis paveldas“ Europos biblioteka Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) sukūrimas Projekto „Europeana Awareness“ kampanija „Europeana 1989“ „REDISCOVER: Išsklaidyto turinio sujungimas“ „TEL-ME-MOR“ „TELplus“ Bendra „Europeana“ kultūra Infrastruktūros atnaujinimas Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje Bibliotekos pažangai 2 Prieškario Lietuvos atlikėjų įrašai šelako plokštelėse Netinkamų naudojimui rūgštaus kartono apsauginių dėžučių keitimas naujomis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvo fonde Pagrindinio Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastato Vilniuje, Gedimino pr. 51, rekonstrukcija Bibliotekos pažangai The East and Central Europe Journal Donation Project Susivienijimo lietuvių Amerikoje fondo, sudėtinės Lietuvių išeivijos archyvų dalies, tvarkymas Niujorke Lietuvos nacionalinės bibliotekos priestato energetinis modernizavimas Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Daugiau nei paieška: skaitmeninių kompetencijų tobulinimas bibliotekose ir tyrėjų bendruomenėse Efektyvus Lietuvos viešųjų bibliotekų informacinės sistemos naudojimas siekiant pagerinti vartotojų aptarnavimo kokybę Biblioterapijos taikymas bibliotekose Skaitmeninių išteklių valdymo kompetencijų stiprinimas atminties institucijose Į žmogų orientuota kūryba Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekose Medijų raštingumo ugdymas atsakingam pilietiškumui Institucija Nacionalinė biblioteka – potencialas ir galimybės „Papasakok apie save – būk svarbus“ Skaitome kartu: jaunųjų skaitytojų ugdymas ir su jais dirbančių specialistų kvalifikacijos kėlimas Tarpkultūrinis ir informacinis migrantų švietimas – personalo kompetencijų ugdymas Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos modelio sukūrimas Bibliotekų specialistų mokymai (2017 m.) Bibliotekų specialistų mokymai (2016 m.) Bibliotekų specialistų mokymai (2015 m.) Bibliotekų specialistų mokymai (2014 m.) Bibliotekų specialistų mokymai (2013 m.) Bibliotekų specialistų mokymai (2012 m.) Efektyvių mokymo priemonių taikymas tobulinant kvalifikaciją bibliotekų sektoriuje Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose