Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Mokamos paslaugos

Jei eilutėje „Paslaugos teikimo vieta“ nenurodyta kitaip, aprašomos paslaugos teikiamos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje adresu Gedimino pr. 51, Vilnius.

Skaitytojo pažymėjimo išdavimas
Paslaugos teikimo vieta 
Informacijos ir registracijos punktas (II a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

Asmuo, norintis gauti skaitytojo pažymėjimą, turi pateikti asmens dokumentą.

Norintys gauti nuolaidą, taikomą studentams, moksleiviams, pensininkams ar neįgaliesiems, turi pateikti atitinkamą (studento, moksleivio, pensininko ar neįgaliojo) pažymėjimą.

Asmuo turi užpildyti registracijos kortelę ir ją pasirašyti.

Kaina, Eur 

Vartotojo pažymėjimas – 3,60 Eur

50 proc. nuolaida taikoma (1,80 Eur):
• aukštųjų, kolegijų, aukštesniųjų ir kt. mokymo įstaigų studentams ir moksleiviams
• bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams nuo 16 metų
• senjorams
• neįgaliesiems

80 proc. nuolaida taikoma vaikams ir moksleiviams iki 16 metų – 0,72 Eur

Mokyklinio amžiaus našlaičiams ir vaikų namų auklėtiniams – nemokamai

 
Paslaugos teikimo vieta  Portalas www.ibiblioteka.lt
Paslaugos teikimo tvarka  Užsisakius skaitytojo pažymėjimą portale www.ibiblioteka.lt, pažymėjimas siunčiamas paštu užsakyme nurodytu adresu. Taip pat pažymėjimą galite atsiimti Nacionalinėje bibliotekoje. 
Kaina, Eur 

• Atsiimant bibliotekoje – 1,60 Eur
Vaikams ir moksleiviams iki 16 metų – 0,52 Eur
• Siunčiant paštu – 2,30 Eur
Vaikams ir moksleiviams iki 16 metų – 1,12 Eur

Teksto / vaizdo dokumento kopijavimas, spausdinimas, skenavimas*
Retų, unikalių dokumentų kopijavimas
Paslaugos teikimo vieta 
Retų knygų ir rankraščių skaitykla (V a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

XIX a. ir naujesnius dokumentus kopijuoja skaityklos darbuotojas. Juos savitarnos įrenginiais kopijuoti draudžiama.

Kopija pateikiama atsiskaičius už paslaugą.

Kopijuoti galima tik geros būklės dokumentus.

Kaina, Eur 

XIX a. spaudiniai
Nespalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,35 Eur
• A3 formatas – 0,70 Eur

Spalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,70 Eur
• A3 formatas – 1,40 Eur

Nuo XX a.
Rankraščiai (nuo 1950 m.)
Nespalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,35 Eur
• A3 formatas – 0,70 Eur

Spalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,70 Eur
• A3 formatas – 1,40 Eur

Spaudiniai
Nespalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,11 Eur
• A3 formatas – 0,22 Eur

Spalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,15 Eur
• A3 formatas – 0,30 Eur

Dokumentų kopijavimas iš mikroformų, naudojantis mikrofilmų skaitymo / skenavimo savitarnos aparatais
Paslaugos teikimo vieta

Informacijos ir registracijos punktas II a.: slaptažodžio įvedimas.

Žiniasklaidos skaitykla: mikrofilmų skaitymo / skenavimo aparatai.

Savitarnos įrenginiai: I a., II a., III a.

Paslaugos teikimo tvarka 

Paslauga gali naudotis visi bibliotekos lankytojai. Prisijungti prie mikrofilmų skaitymo / skenavimo aparatų galima naudojant slaptažodį, jį įveda Informacijos ir registracijos punkto darbuotojas. Nuskenuotą informaciją galima įsirašyti į USB atmintinę, išsiųsti el. paštu ar atsispausdinti savitarnos įrenginiais.

Kaina, Eur 

Paslaugai taikomos kainos, nurodytos eilutėje „Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas savitarnos aparatais“.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas savitarnos aparatais
Paslaugos teikimo vieta 

Informacijos ir registracijos punktas (II a.): vartotojų registracija ir virtualios sąskaitos papildymas

Savitarnos įrenginiai: I a. (Vaikų ir jaunimo literatūros skaitykla), II a. ir III a.

Palangos vasaros skaitykla, Vytauto g. 72, Palanga (tik vasaros sezono metu)

Paslaugos teikimo tvarka 

Kopijavimo / spausdinimo / skenavimo paslaugos teikiamos daugiafunkciais savitarnos aparatais. Paslauga gali naudotis registruoti bibliotekos vartotojai, kurie prisijungti prie aparatų gali naudodami savo vartotojo pažymėjimo numerį (numeris nuskaitomas magnetinių kortelių skaitytuvu) ir bibliotekos svečiai, kurie prisijungti gali naudodami sukurtą PIN kodą. Vartotojų registracija, PIN kodo sukūrimas ir pinigų įnešimas į sąskaitą bei sąskaitos papildymas atliekami Informacijos ir registracijos punkte, II a. Kad galėtų jais naudotis, vartotojui sukuriama virtuali sąskaita.

Kaina, Eur 

Nespalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,09 Eur (0,00 Eur pabėgėliams, spausdinant iki 50 kopijų)
• A3 formatas – 0,18 Eur (0,00 Eur pabėgėliams, spausdinant iki 50 kopijų)

Spalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,13 Eur (0,00 Eur pabėgėliams, spausdinant iki 50 kopijų)
• A3 formatas – 0,26 Eur (0,00 Eur pabėgėliams, spausdinant iki 50 kopijų)

Skenavimas:
• A4, A3 formatas – nemokamai

Dokumentų kopijavimas ir skenavimas, kai paslaugą teikia bibliotekos darbuotojas
Paslaugos teikimo vieta  Informacijos ir registracijos punktas (II a.), Palangos vasaros skaitykla, Vytauto g. 72, Palanga (tik vasaros sezono metu)
Paslaugos teikimo tvarka 

Užsakymo vykdymo terminas derinamas individualiai.

Paslauga teikiama už ją atsiskaičius iš anksto.

Kaina, Eur 

Nespalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,17 Eur
• A3 formatas – 0,34 Eur

Spalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,21 Eur
• A3 formatas – 0,42 Eur

Skenavimas:
• A4, A3 formatas – 0,09 Eur
• aukštesnės rezoliucijos kopija - 300 dpi * – 0,96 Eur
• aukštesnės rezoliucijos kopija - 600 dpi * – 1,44 Eur
• aukštesnės rezoliucijos kopija - 1200 dpi * – 1,92 Eur
  * tik Informacijos ir registracijos punkte (II a.)

Retų, unikalių dokumentų skenavimas
Paslaugos teikimo vieta  Retų knygų ir rankraščių skaitykla (V a.) 
Paslaugos teikimo tvarka 

Siekiant apsaugoti nuo neigiamo fizinio poveikio, restauruotus dokumentus, senas knygas (iki XIX a. imtinai), fotodokumentus, rankraštinius dokumentus (iki 1950 m.), senuosius periodinius leidinius (iki XX a.), storo įrišimo ir didelio formato periodinius leidinius (iki 1945 m.) leidžiama tik skenuoti. 

Skenuojami tik geros būklės dokumentai.

Vaizdą skenuoja skaityklos darbuotojas.

Paslauga teikiama už ją atsiskaičius iš anksto.

Kaina, Eur 

Kopijų kainos priklauso nuo dokumento originalo amžiaus:

• XV–XVI a. dokumentai, 1 vaizdas – 6,00 Eur
• XVII–XVIII a. dokumentai, 1 vaizdas – 4,00 Eur
• XIX a. dokumentai, 1 vaizdas – 2,00 Eur
• Dokumentai nuo XX a. (iki 1950 m.), 1 vaizdas – 1,00 Eur
• Dokumentai nuo 1950 m., 1 vaizdas – 0,50 Eur

Skaitmeninio vaizdo kopija – 30 % pirminės kopijos kainos

*Kaina už vieną kopijos puslapį. Kopijuojant, spausdinant ar skenuojant dokumentus privaloma laikytis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo.

Garso įrašo kopijavimas*
Garso įrašo kopijavimas iš skaitmeninės ar analoginės (šelako plokštelės, vinilo plokštelės, garsajuostės) laikmenos į skaitmeninę laikmeną
Paslaugos teikimo vieta 
Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykla (V a.) 
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslaugos teikiamos pagal Garso dokumentų kopijavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą.

Paslauga teikiama užpildžius prašymą ir už ją atsiskaičius iš anksto.

Kaina, Eur 

Kaina priklauso nuo kopijuojamo įrašo trukmės.

Iš skaitmeninės į skaitmeninę laikmeną:
• 1 laikmena – 2,76 Eur
• 1 kūrinys – 2,20 Eur

Iš analoginės laikmenos (šelako plokštelės, vinilo plokštelės, garsajuostes) į skaitmeninę laikmeną:
• iki 60 min. – 11,00 Eur
• nuo 61 iki 120 min. – 22,00 Eur

*Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymui.

Bibliografinių nuorodų sąrašų sudarymas pagal individualią užklausą
Bibliografinių nuorodų sąrašų sudarymas
Paslaugos teikimo vieta 
Socialinių mokslų skaitykla (III a.), Humanitarinių mokslų skaitykla (III a.), Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykla (V a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

Bibliografinių nuorodų sąrašai sudaromi pagal individualią užklausą arba komerciniams tikslams.

Informacija renkama iš Nacionalinės bibliotekos šaltinių (duomenų bazių, bibliografinių ir kitų leidinių, informacijos internete) ir patikrinama de visu.

Sąrašo tema, apimtis, pateikimo terminas ir forma derinami su skaityklos (skyriaus) darbuotoju, užpildant Užsakymą mokamai užklausai.

Sąrašas pateikiamas atspausdintas popieriuje ar įrašytas į vartotojo atneštą kompiuterinę laikmeną.

Paslauga teikiama už ją atsiskaičius iš anksto.

Kaina, Eur 

1 bibliografinio įrašo kaina:
• Nacionalinės bibliotekos šaltiniai – 9,30 Eur
• Nacionalinės bibliotekos ir jos prenumeruojamų duomenų bazių el. šaltiniai – 2,80 Eur

Bibliotekų veiklą atitinkančių mokymo programų ir kursų rengimas pagal užsakymą, specialistų stažuotės bibliotekoje
Specialistų stažuotės
Paslaugos teikimo vieta 
Informacijos išteklių departamento Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrius
Paslaugos teikimo tvarka 

Stažuotės organizuojamos gavus įstaigos, planuojančios siųsti savo darbuotoją stažuotis, raštą, kuriame yra nurodytas stažuotės tikslas, trukmė, preliminarus laikas, stažuotojo vardas, pavardė, pareigos ir kvalifikacija.

Įstaiga, gavusi teigiamą atsakymą dėl stažuotės, pateikia Nacionalinei bibliotekai garantinį raštą dėl apmokėjimo.

Pasibaigus stažuotei, Nacionalinė biblioteka išrašo PVM sąskaitą faktūrą ir ją pateikia stažuotojui arba siunčia įstaigai paštu.

Kaina, Eur 

Kaina be PVM: 
• vienos dienos stažuotė – 44,00 Eur

Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų
Dokumentų skolinimas Lietuvos bibliotekoms
Paslaugos teikimo vieta 
Informacijos ir registracijos punktas (II a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslauga organizuojama per tarpbibliotekinį abonementą (TBA).

Su TBA abonentu (biblioteka) sudaroma TBA paslaugų sutartis. TBA abonentas atsiskaito už paslaugą pagal Nacionalinės bibliotekos pateiktą sąskaitą faktūrą.

Kaina, Eur 

Siuntimo išlaidų dydis priklauso nuo siuntinio svorio, taikomi Lietuvos pašto įkainiai. Dokumentų kopijų kaina paskaičiuojama pagal Nacionalinės bibliotekos patvirtintus įkainius.

Dokumentų skolinimas iš Lietuvos bibliotekų
Paslaugos teikimo vieta  Informacijos ir registracijos punktas (II a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslauga organizuojama per tarpbibliotekinį abonementą (TBA).

TBA abonentas (skaitytojas) užsakymą pateikia el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

TBA abonentas (skaitytojas) už paslaugą atsiskaito gavęs dokumentą.

Kaina, Eur  Siuntimo išlaidų dydis priklauso nuo siuntinio svorio, taikomi Lietuvos pašto įkainiai. Dokumentų kopijų kaina paskaičiuojama pagal užsakymą įvykdžiusios bibliotekos patvirtintus įkainius.
Dokumentų parsiuntimas iš užsienio bibliotekų
Paslaugos teikimo vieta  Registracijos ir informacijos punktas (II a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

Su užsienio biblioteka atsiskaitoma pagal jos atsiųstą sąskaitą.

Parsiųstas dokumentas įteikiamas atsiskaičius už paslaugą.

Kaina, Eur 

Siuntimo išlaidų dydis priklauso nuo siuntinio svorio, taikomi atitinkamų užsienio šalių pašto siuntimo įkainiai. Kaina priklauso ir nuo dokumentą skolinusios arba kopijas siuntusios bibliotekos pateiktų mokestinių reikalavimų.

Už dokumento skolinimą arba kopijas apmokama vadovaujantis IFLA tarptautinių atsiskaitymo čekių įkainiais: 
• 1 IFLA čekis – 8,00 Eur
0,5 IFLA čekio4,00 Eur

Dokumentų skolinimas iš Nacionalinės bibliotekos fondų užsienio bibliotekoms
Paslaugos teikimo vieta  Registracijos ir informacijos punktas (II a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

Užsienio biblioteka užsakymą pateikia el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Knyga paruošiama ir atiduodama išsiųsti.

Kopijos (popierinės) paruošiamos ir atiduodamos išsiųsti.

Skaitmeninės kopijos išsiunčiamos nurodytu el. paštu.

Kaina, Eur 

Siuntimo kaina priklauso nuo siuntinio svorio (apskaičiuojama pagal Lietuvos pašto galiojančius korespondencijos siuntų tarifus). Kopijos kaina skaičiuojama pagal patvirtintus įkainius.

Už paslaugas mokama pinigais arba IFLA tarptautiniais atsiskaitymo čekiais (IFLA čekis):
• 1 IFLA čekis – 8,00 Eur
• 0,5 IFLA čekio – 4,00 Eur

Leidybos paslaugos
Brūkšninių kodų lipdės dokumento egzemplioriaus identifikavimui
Paslaugos teikimo vieta 
Informacinių technologijų valdymo skyrius
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslauga teikiama bibliotekoms pagal paraiškas, siunčiamas el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Paraiškos saugomos Informacinių technologijų priežiūros skyriuje.

Įvykdęs užsakymą, Informacinių technologijų priežiūros skyrius išrašo išankstinę sąskaitą ir pateikia ją užsakovui el. paštu.

Atsiskaičius už paslaugą, Nacionalinės bibliotekos Buhalterijos skyrius išrašo PVM sąskaitą faktūrą ir pateikia ją užsakovui.

Kaina, Eur 

Paslauga apmokestinama PVM

Brūkšninių kodų lipdžių dokumento egzemplioriui identifikuoti spausdinimo kaina apskaičiuojama vadovaujantis šia metodika.

Prekyba Nacionalinės bibliotekos leidžiamais spausdintais leidiniais 
Paslaugos teikimo vieta Registracijos ir informacijos punktas (II a.), Leidybos skyrius (V a., 524 kab.), tel. (8 5) 263 9111. 

Kaina, Eur  

Leidinių sąrašą ir kainas rasite čia.  

Tarptautinių standartinių leidinio numerių suteikimo paslaugos
Tęsiamųjų išteklių ir kitų serijinių leidinių registravimas, ISSN ir brūkšninių kodų suteikimas
Paslaugos teikimo vieta 
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus ISSN Lietuvos agentūra
Paslaugos teikimo tvarka  Paslaugos teikimo tvarkos aprašą atsisiųskite čia.
Kaina, Eur 

Vieneto kaina (be PVM):

• ISSN suteikimas – 80,00 Eur
• ISSN suteikimas elektroniniam leidiniui – 25,00 Eur
• brūkšninio kodo skaičiavimas ar jo perskaičiavimas – 35,00 Eur
• leidinio perregistravimas kitam leidėjui – 40,00 Eur
• ISSN suteikimas ir brūkšninio kodo skaičiavimas – 115,00 Eur
• ISSN suteikimas knygų serijai – 40,00 Eur

Paslaugų teikimas skubos tvarka, per 1 darbo dieną:
• vieneto kaina x 1,5

ISBN ir ISMN numerių ir brūkšninių kodų suteikimas knygoms ir muzikos leidiniams
Paslaugos teikimo vieta  Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus ISBN ir ISMN Lietuvos agentūra
Paslaugos teikimo tvarka  Paslaugos teikimo tvarkos aprašą atsisiųskite čia.
Kaina, Eur 

Vieno ISBN, ISMN numerio, brūkšninio kodo kaina (be PVM):
• suteikimas – 5,66 Eur 
• skubos tvarka, per 1 darbo dieną – 8,49 Eur
• naujo ISBN, ISMN leidėjo įregistravimas – 20,60 Eur

Tiesioginės transliacijos
Tiesioginių transliacijų organizavimas
Paslaugos teikimo vieta 
Komunikacijos ir rinkodaros departamentas.
Prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. 8 675 70591.
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslaugos užsakymus priima tiesiogines transliacijas organizuojantis Nacionalinės bibliotekos darbuotojas el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Su užsakovu pasirašoma sutartis. Transliacijos tema turi būti susijusi su Nacionalinės bibliotekos misija ir tikslais.

Laidos tiesiogiai transliuojamos Lietuvos viešosiose bibliotekose, įrašas skelbiamas Nacionalinės bibliotekos „Youtube“ paskyroje, prireikus ir interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose.

Kaina, Eur 

Kaina be PVM:
• Tiesioginė transliacija iš TV studijos (1 val.) – 260 Eur 
• Tiesioginė transliacija iš renginio LNB erdvėse (iki 2 val.) – 520 Eur
• Filmavimo ir montažo paslauga (1 val.) – 210 Eur

Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugos
Paslaugos teikimo vieta 
Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyrius. Prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel.: (8 5) 239 8522, +370 683 44 756.
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslaugų užsakymai priimami kartu su prašymu organizuoti renginį. Su užsakovu dėl organizavimo ir aptarnavimo paslaugų teikimo pasirašoma sutartis. Jeigu sutartis nesudaroma, apskaičiuotos organizavimo ir aptarnavimo išlaidos suderinamos su užsakovu ir išrašoma išankstinė apmokėjimo sąskaita. Jeigu sutartis nesudaryta, paslaugos teikiamos tik užsakovui iš anksto už jas sumokėjus.

Daugiau informacijos apie Nacionalinės bibliotekos nuomojamas erdves rasite čia ›

Kaina, Eur 

Paslaugos kaina kiekvienam renginiui apskaičiuojama atskirai pagal užsakovo poreikius ir įvertinant numatomas išlaidas. Darbo užmokesčio sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis darbo užmokesčiu, nustatytu renginį aptarnausiančio asmens pareigybei. Kitos išlaidos skaičiuojamos įvertinant jų faktines sąnaudas.

Garso įrašymo, redagavimo ir suvedimo paslaugos
Paslaugos teikimo vieta  Garso įrašų studija, V a., 509 kab. Prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslaugos teikiamos vadovaujantis Garso įrašų studijos paslaugų teikimo taisyklėmis.

Paslauga teikiama užpildžius prašymą ir už ją atsiskaičius iš anksto.

Daugiau informacijos rasite čia.

Kaina, Eur 

• Garso įrašymo paslauga – kaina apskaičiuojama pagal individualius poreikius
• Garso redagavimo paslauga
1 val. – 23,39 Eur (be PVM)
• Garso suvedimo paslauga
1 val. – 23,39 Eur (be PVM)

Fotografavimas / filmavimas Nacionalinėje bibliotekoje
Paslaugos teikimo vieta  Komunikacijos ir rinkodaros departamentas Ryšių su visuomene skyrius. Prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Paslaugos teikimo tvarka 

Fotografavimo ir (arba) filmavimo Nacionalinėje bibliotekoje taisyklės.

Paslauga teikiama užpildžius paraišką. Užpildytą paraišką siųskite el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Daugiau informacijos rasite čia.

Kaina, Eur 

Fotografavimas bendrose bibliotekos erdvėse:
• nekomerciniais tikslais – nemokamai 
• komerciniais tikslais
1 val. – 50,00 Eur (be PVM)

Filmavimas bendrose bibliotekos erdvėse:
• nekomerciniais tikslais – nemokamai 
• komerciniais tikslais
1 val. – 100,00 Eur (be PVM)
• komerciniais tikslais: didelio masto filmavimo darbai, dėl kurių reikalingi lankytojų judėjimo apribojimai, arba filmavimas tarnybinėse patalpose ar skaityklose
1 val. – 400,00 Eur (be PVM)

*Jeigu norima fotografuoti / filmuoti bibliotekos nuomojamose patalpose – papildomai taikomi Nacionalinės bibliotekos patvirtinti trumpalaikės patalpų nuomos įkainiai.

Bendradarbystės erdvė
Paslaugos teikimo vieta  Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyrius. Prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. 8 675 70591.
Paslaugos teikimo tvarka 

Pažymėjimo išdavimo tvarka nustatyta Nacionalinės bibliotekos Bendradarbystės erdvės taisyklėse. Asmenys, norintys tapti Bendradarbystės erdvės vartotojais, turi užpildyti prašymą ir išsiųsti el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Daugiau informacijos rasite čia.

Kaina, Eur 

1 mėn. – 150,00 Eur (be PVM)

Suvenyrinės produkcijos platinimas
Paslaugos teikimo vieta  Registracijos ir informacijos punktas 2 a.
Paslaugos teikimo tvarka 

Suvenyrų pardavimo kaina tvirtinama atskiru Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu