Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Apie ISBN, ISMN, ISSN

ISBN ar ISMN ir brūkšninio kodo suteikimas

Tarptautinis standartinis knygos numeris (ISBN) yra unikalus knygos identifikatorius, naudojamas pasaulyje nuo 1970 m. Sukurtas pagal Jungtinėje Karalystėje 1967 m. įdiegtą  knygų numeravimo sistemą (angl. Standard Book Number – SBN). Tarptautinis standartinis muzikos leidinio numeris (ISMN) įdiegtas 1993 m., reikėjo atskiro identifikavimo kodo muzikos leidiniams.

Informaciją, kaip gauti ISBN ar ISMN kodą, rasite čia ›.

Standartinė knygų ir muzikos leidinių numeravimo sistema greitai paplito visame pasaulyje ir leidėjams, pardavėjams, bibliotekoms bei kitoms organizacijoms tapo svarbiausiu leidinių užsakymo ir inventorizacijos elementu.

Nuo 1992 m. knygų, o nuo 1994 m. ir muzikos leidinių standartinę numeraciją Lietuvoje vykdo ISBN ir ISMN Lietuvos agentūra. Nuo įkūrimo pradžios ISBN ir ISMN Lietuvos agentūra registruoja ir kaupia duomenis apie Lietuvos leidėjus.

Tarptautinėms ISBN ir ISMN agentūroms pasirašius sutartį su prekių kodavimo ir numeravimo organizacija GS1, nuo 2007 m. knygoms ir brošiūroms, o nuo 2009 m. ir muzikos leidiniams kartu su tarptautiniu numeriu jos suteikia brūkšninius kodus.

Vykdydama savo veiklą ISBN ir ISMN Lietuvos agentūra vadovaujasi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tarptautinio standartinio numerio, brūkšninio kodo knygoms ir muzikos leidiniams suteikimo tvarkos aprašo nuostatais, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, tarptautinių agentūrų parengtais ISBN ir ISMN vadovais, standartais LST ISO 2108:2018 „Informacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis knygos numeris (ISBN)“ ir  LST ISO 10957:2009 „Informacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis muzikos leidinio numeris (ISMN)“.

ISBN ir ISMN Lietuvos agentūros veiklą koordinuoja Tarptautinė ISBN agentūra Londone ir Tarptautinė ISMN agentūra Berlyne.

International ISBN Agency
48-49 Russell Square
London
WC1B 4JP
United Kingdom
Tel.: +44(0)20 7580 8536
www.isbn-international.org

International ISMN Agency
Schlossstr. 50
12165 Berlin, Germany
Tel: (+49 30) 7974 5002
Fax: (+49 30) 7974 5254
www.ismn-international.org

ISBN sandara

ISBN – 13 skaitmenų kodas, susidedantis iš 5 elementų, atskirtų brūkšneliais

ISBN 4

ISMN sandara

ISMN – trylikos skaitmenų kodas, susidedantis iš 5 elementų, atskirtų brūkšneliais

ISMN 4

ISBN ar ISMN suteikiamas vieną kartą, jis nekinta, nekeičiamas ir nenaudojamas dar kartą.

ISBN suteikiamas:

 • spausdintiniems monografiniams leidiniams (knygoms ir brošiūroms);
 • leidiniams aklųjų raštu;
 • leidiniams, kurių leidėjas nenumato reguliariai atnaujinti ir tęsti neribotą laiką;
 • garsinėms knygoms;
 • elektroniniams leidiniams fizinėse laikmenose (kompaktiniuose diskuose, USB atmintinėse ir kt.);
 • internetiniams elektroniniams leidiniams;
 • spausdintinių monografinių leidinių skaitmeninėms kopijoms;
 • švietėjiškai ir mokomajai programinei įrangai;
 • mišrios medijos leidiniams, kurių pagrindą sudaro tekstas;
 • žemėlapiams ir atlasams;
 • atskirai pataisytai ar papildytai monografinio leidinio laidai;
 • skirtingomis kalbomis išleidžiamam monografiniam leidiniui;
 • skirtingiems to paties leidinio pavidalams (pvz., kietais ar minkštais viršeliais, aklųjų raštu, garsinei knygai);
 • kiekvienam išleistam ir atskirai prieinamam skirtingam elektroninio leidinio formatui (pdf, epub, html, pdb);
 • kiekvienam leidiniui, kurio buvo pakeista bet kuri dalis ar dalys, antraštė ar leidėjas;
 • daugiatomiams leidiniams suteikiamas bendras ISBN kodas visam tomų rinkiniui ir, jeigu atskiri rinkinio tomai prieinami atskirai, – atskiras ISBN kodas kiekvienam tomui.

ISBN nesuteikiamas:

 • disertacijoms ir jų santraukoms;
 • reklaminiams leidiniams;
 • meno leidiniams be antraštinio lapo ir teksto;
 • atvirukams;
 • žaidimams;
 • kalendoriams, kuriuose nėra teksto;
 • spalvinimo knygelėms be teksto;
 • asmeniniams dokumentams.

ISMN suteikiamas:

 • spausdintiniems natų leidiniams;
 • elektroniniams natų leidiniams fizinėse laikmenose (kompaktiniuose diskuose, USB atmintinėse ir kt.);
 • internetiniams natų leidiniams;
 • partitūroms;
 • partijų rinkiniams;
 • garsiniams natų leidiniams;
 • natų leidiniams aklųjų raštu;
 • atskirai pataisytai ar papildytai natų leidinio laidai;
 • skirtingomis kalbomis išleidžiamam natų leidiniui;
 • skirtingiems to paties leidinio pavidalams (pvz., kietais ar minkštais viršeliais, aklųjų raštu, garsinei knygai);
 • kiekvienam išleistam ir atskirai prieinamam skirtingam elektroninio natų leidinio formatui (pdf, epub, html, pdb);
 • kiekvienam natų leidiniui, kurio buvo pakeista bet kuri dalis ar dalys, antraštė ar leidėjas;
 • daugiatomiams natų leidiniams suteikiamas bendras ISMN kodas visam tomų rinkiniui ir, jeigu atskiri rinkinio tomai prieinami atskirai, – atskiras ISMN kodas kiekvienam tomui;
 • mišrios medijos leidiniams, kurių pagrindą sudaro natos.

ISMN nesuteikiamas:

 • knygoms apie muziką, kuriose nėra natų;
 • muzikos įrašams.

ISBN ir ISMN pateikimas

ISBN ar ISMN kodas visada turi būti nurodomas leidinyje. Jis spausdinamas antraštinio lapo kitoje pusėje ir ketvirtojo knygos viršelio apačioje.

Internetiniame leidinyje ISBN ar ISMN kodas rodomas pirmajame ekrano lange arba ekrane, kuriame yra autoriaus teisių apsaugos ženklas.

ISSN ir brūkšninio kodo suteikimas

ISSN yra unikalus tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris, sukurtas Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) 1971 m., reikėjo trumpo, unikalaus identifikavimo kodo serialiniams leidiniams. Nuo ISSN sukūrimo pradžios iki 2018 m. prie serialinių leidinių numeravimo sistemos prisijungė 90 šalių.

Nuo 1993 m. standartinę serialinių leidinių numeraciją Lietuvoje vykdo ISSN Lietuvos agentūra. Nuo įkūrimo pradžios ISSN Lietuvos agentūra registruoja ir kaupia duomenis apie Lietuvos leidėjus. Tarptautiniam ISSN centrui pasirašius sutartį su prekių kodavimo ir numeravimo organizacija GS 1, nuo 2001 m. serialiniams leidiniams ji skaičiuoja brūkšninius kodus.

ISSN Lietuvos agentūra:

registruoja visus Lietuvoje leidžiamus serialinius leidinius ir kitus tęsiamuosius išteklius;

skaičiuoja brūkšninius kodus;

perregistruoja leidinius kitam leidėjui.

ISSN Lietuvos agentūros veiklą koordinuoja Tarptautinė ISSN agentūra Paryžiuje.

ISSN International Centre
45 rue de Turbigo
75003 Paris
France
Tel: +33 1 44 88 22 20
Fax: +33 1 40 26 32 43
www.issn.org

Vykdydama savo veiklą ISSN Lietuvos agentūra vadovaujasi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tarptautinio standartinio serialinio leidinio numerio, brūkšninio kodo suteikimo ir leidinio perregistravimo kitam leidėjui tvarkos aprašo nuostatais, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Tarptautinės agentūros parengtu ISSN vadovu, standartu LST ISO 3297: 2022 „Informacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris (ISSN)“.

ISSN sandara

ISSN sudaro aštuoni arabiški skaitmenys nuo 0 iki 9, išskyrus paskutinįjį skaitmenį, kuris gali būti keičiamas didžiąja raide X.

ISSN 4

ISSN naudingas leidėjams, prekybininkams, bibliotekininkams bei visiems informacijos apie serialinius leidinius vartotojams. ISSN kodas yra vienas pagrindinių elementų vykdant paiešką duomenų bazėse, perduodant duomenis, juos atnaujinant.

ISSN suteikiamas vieną kartą, jis nekinta, nekeičiamas ir nenaudojamas dar kartą.

ISSN suteikiamas:

 • žurnalams;
 • laikraščiams;
 • biuleteniams;
 • moksliniams žurnalams;
 • elektroniniams žurnalams;
 • tęsiamiesiems katalogams;
 • metinėms ataskaitoms;
 • monografijų serijoms;
 • vadovams;
 • almanachams;
 • leidiniams aklųjų raštu;
 • garso įrašams;
 • elektroniniams leidiniams fizinėse laikmenose (kompaktiniuose diskuose, USB atmintinėse ir kt.);
 • naujinamiesiems keičiamiesiems lapams;
 • naujinamiesiems tinklapiams;
 • duomenų bazėms;
 • tinklaraščiams;
 • pakeitus leidinio antraštę;
 • skirtingiems leidinio pavidalams (CD-ROM, internetiniams ir kt.); leidiniams skirtingomis kalbomis;
 • atskirai leidžiamam leidinio priedui.

ISSN nesuteikiamas:

 • reklaminiams leidiniams;
 • asmeniniams dokumentams;
 • naujienų portalams.

Siejamasis ISSN (ISSN-L)

Siejamasis ISSN (ISSN-L) yra Tarptautinio ISSN centro suteiktas ISSN, kuris sieja vienodo pavadinimo ir turinio serialinių leidinių ir kitų tęsiamųjų išteklių skirtingas laikmenų formas. Siejamasis ISSN (ISSN-L) supaprastina paiešką informacijos sistemose, duomenų bazėse, bibliotekų kataloguose.

ISSN pateikimas

ISSN spausdinamas leidinio pirmojo viršelio arba antraštinio lapo viršuje dešinėje pusėje ir metrikoje. Internetiniame leidinyje ISSN kodas rodomas pirmajame ekrano lange.

Leidinys tarptautiniame ISSN registre patvirtinamas po spausdintinio ar elektroninio fizinėje laikmenoje serialinio leidinio privalomojo egzemplioriaus pateikimo Nacionalinei bibliotekai. Suteikus ISSN internetiniam serialiniam leidiniui, jo įrašas iš karto siunčiamas į tarptautinį ISSN registrą.