Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Nacionalinė bibliografija

Paieška portale ›

Nacionalinė bibliografija – tai Lietuvos kultūros veidrodis, atspindintis šalies interesus ir jos unikalias savybes. Kiekvienas, susipažįstantis su nacionaline bibliografija, sužino apie Lietuvos išskirtinumą, visuomenės struktūrą, įvairiausiuose dokumentuose atspindimą šalies kalbą ir jos raidą, tautos gyvenimui svarbias tradicijas, švietimo, literatūros ir mokslo vaidmenį, žymius autorius, politines, socialines ir religines šalies vystymosi tendencijas.

Lietuvos nacionalinė bibliografija – tai Lietuvoje ir su Lietuva kalba, autoryste ar tematika susijusio visame pasaulyje publikuoto dokumentinio paveldo patikimų ir išsamių, viešai prieinamų bibliografinių įrašų sankaupa, publikuojama reguliariai.

Vykdant nacionalinės bibliografijos apskaitą, kuri susijusi su valstybės publikuoto dokumentinio paveldo atskleidimu, identifikavimu ir registravimu, siekiama kaupti ir išsaugoti nacionalinį dokumentinį paveldą, tenkinti vartotojų informacines reikmes ir prisidėti prie integruotos bibliotekų, dokumentavimo ir archyvų infrastruktūros plėtros.

Lietuvos nacionalinėje bibliografijoje registruojama:

 • savarankiški dokumentai. Knygos, serialiniai ištekliai, natų ir vaizduojamojo meno leidiniai, kartografiniai ištekliai, vaizdo ir garso įrašai, trimačiai objektai, smulkieji spaudiniai ir kt.;
 • dokumentų sudedamosios dalys. Straipsniai, recenzijos, grožiniai kūriniai ir jų ištraukos, žinutės ir pan., paskelbtos periodinėje spaudoje, straipsnių rinkiniuose ir kt. dokumentuose.

Lietuvos nacionalinės bibliografijos dokumentų srautą sudaro:

 • einamoji bibliografija. Registruojami ir išsamiai aprašomi Lietuvoje publikuoti dokumentai visomis kalbomis ir (arba) rašto sistemomis, Nacionalinės bibliotekos gauti privalomojo egzemplioriaus pagrindu, taip pat užsienio šalyse publikuoti su Lietuva kalba, autoryste ar tematika susiję dokumentai.

Lietuvos einamosios nacionalinės bibliografijos leidiniai rengiami nuo 1928 m. Išsamiau apie Lietuvos einamosios nacionalinės bibliografijos leidinius;

 • retrospektyvioji bibliografija. Registruojami ir išsamiai aprašomi Lietuvoje visomis kalbomis publikuoti ir visame pasaulyje su Lietuva kalba, autoryste ar tematika susiję iki 1944 m. publikuoti dokumentai, atliekant jų paiešką Lietuvos ir užsienio atminties institucijose, bendradarbiaujant su privačiais saugotojais. Viešajai prieigai pateikiama šių Lietuvos retrospektyviosios nacionalinės bibliografijos dokumentų įrašų sankaupa:
 • knygų, smulkiųjų spaudinių, natų, dailės albumų, plakatų, portretų, reprodukcijų, atvirukų, žemėlapių lietuvių kalba;
 • lietuviškų periodinių leidinių;
 • lietuviškų periodinių leidinių, išleistų Lietuvoje, Mažojoje Lietuvoje ir JAV, publikacijų;
 • knygų ir periodinių leidinių, išleistų Lietuvoje, hebrajų kalba;
 • knygų ir periodinių leidinių, išleistų Lietuvoje, jidiš kalba;
 • XVI–XVIII a. knygų, išleistų Lietuvoje, lenkų kalba;
 • XVI–XVII a. knygų, išleistų Lietuvoje, lotynų kalba;
 • užsienyje išleistų ir su Lietuva kalba, autoryste ar tema susijusių knygų, serialinių išteklių ir jų publikacijų.

Lietuvos retrospektyviosios nacionalinės bibliografijos leidiniai rengiami nuo 1924 m. Išsamiau apie Lietuvos retrospektyviosios nacionalinės bibliografijos leidinius.