Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Tyrėjai ir publikacijos


Nacionalinės bibliotekos mokslo tiriamosiose veiklose įvairiai bendradarbiauja per 60 bibliotekos darbuotojų. Nacionalinėje bibliotekoje dirba 27 mokslų daktaro laipsnį turintys tyrėjai, yra du stambūs tiesiogiai tyrimams atlikti skirti struktūriniai dariniai: Dokumentinio paveldo tyrimų departamentas ir Informacijos ir komunikacijos mokslų departamentas (pastarasis tiesiogiai vykdo analitinį darbą, kurio rezultatai skirti politinių sprendimų priėmėjams, ir vykdo statistinių duomenų analizę).