Giedrė Čistovienė

Vadovė

Kab.:
613
Tel.
(8 5) 239 8520
Tel. (vidaus)
8520

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių, humanitarinių arba technologijos mokslų srityse;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų profesinę darbo patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (anglų, vokiečių, prancūzų ar kt.);
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei MS Project programa.
 • gebėti inicijuoti, planuoti, vykdyti, kontroliuoti Projektus.

FUNKCIJOS

Skyriaus vadovas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja Skyriaus darbą;
 • koordinuoja darbuotojų, dirbančių Projektuose, darbo grupių narių (toliau – Projektų vykdytojai) veiklą inicijuojant, planuojant bei įgyvendinant Projektus;
 • organizuoja Projektų stebėseną, užtikrinant Nacionalinėje bibliotekoje įgyvendinamų Projektų atitikimą Nacionalinės bibliotekos strateginiams tikslams;
 • rengia Projektų tarpinių bei galutinių rodiklių vertinimą ir teikia ataskaitas Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui;
 • koordinuoja naujai inicijuojamų projektų idėjas, užtikrinant Projektų atitikimą Nacionalinės bibliotekos strateginiams tikslams, ir teikia siūlymus Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui dėl planuojamų rengti Projektų paraiškų;
 • vykdo įgyvendinamų Projektų rizikų analizę;
 • užtikrina nuolatinę savalaikę komunikaciją su suinteresuotomis institucijomis Projektų įgyvendinimo klausimais;
 • dalyvauja rengiant Nacionalinės bibliotekos strateginius dokumentus;
 • organizuoja mokomuosius ir informacinius renginius, teikia metodinę pagalbą bei konsultuoja Projektų valdymo klausimais Projektų vykdytojus;
 • esant būtinybei inicijuoja, planuoja ir koordinuoja Projektus;
 • koordinuoja geros Projektų valdymo praktikos sklaidą;
 • teikia rekomendacijas generaliniam direktoriui dėl galimo Nacionalinės bibliotekos žmogiškųjų išteklių dalyvavimo Projektų valdyme;
 • dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, susijusiuose su Projektų valdymu Nacionalinėje bibliotekoje, bei pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbo grupių darbe;
 • koordinuoja Projektų rezultatų tvarumo užtikrinimą;
 • vykdo vienkartinius Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme išdėstytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 20 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram