Povilas Sapkauskas

Kultūrinės veiklos vadybininkas

Kab.:
532
Tel.
(8 5) 239 8631
Tel. (vidaus)
8631

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Kultūrinės veiklos vadybininko pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą bakalauro laipsnio išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinio darbo patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį projektų paraiškų rengimo ir valdymo srityje;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (anglų, vokiečių, prancūzų ar kt.);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei MS Project programa;
 • gebėti inicijuoti, planuoti, vykdyti, koordinuoti projektines veiklas.

FUNKCIJOS

Kultūrinės veiklos vadybininkas vykdo pagal savo kompetenciją šias funkcijas:

 • informuoja skyriaus vadovą ir Nacionalinės bibliotekos Potencialius projektų vykdytojus apie galimybes teikti paraiškas į Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius bei nacionalinius fondus Projektų finansavimui gauti;
 • inicijuoja Projektų paraiškų rengimo procesą ir/ar jame dalyvauja bei atsako už paraiškų parengimo kokybę;
 • rengia ir/ar dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių bei nacionalinių fondų finansinei paramai gauti;
 • vykdo užduotis, susijusias su Projektų rezultatų tvarumo užtikrinimu;
 • kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie Projektų valdymą bei dalyvauja atliekant jų stebėseną ir analizę;
 • rengia su Projektų valdymu susijusius teisės aktų projektus;
 • sudaro sąlygas Nacionalinės bibliotekos darbuotojams dalyvauti projektinėje veikloje;
 • organizuoja mokomuosius ir informacinius renginius, teikia metodinę pagalbą bei konsultuoja Projektų valdymo klausimais Potencialius projektų vadovus, projektų paraiškų rengėjus bei projektų darbuotojus (toliau – Projektų vykdytojai);
 • vykdo Projektų valdymo praktikos sklaidą;
 • vykdo informacijos, dėl Projektų vykdymo, viešinimo stebėseną Nacionalinės bibliotekos internetinėje svetainėje;
 • bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamais ir/ar numatomais įgyvendinti Projektais;
 • dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, susijusiuose su Projektų valdymu Nacionalinėje bibliotekoje;
 • dalyvauja su Nacionalinės bibliotekos veikla susijusiuose renginiuose;
 • padeda skyriaus vadovui planuoti veiklos priemones bei užtikrinti jų įgyvendinimą, rengti ataskaitas ir planus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus tikslų įgyvendinimu.

 

Atnaujinta: 2018 m. liepos 17 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Artimiausi renginiai

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram