Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Įstaigų, draugijų, organizacijų fondai

(įsteigta 1920 m.)

1. ABELIO BALOŠERIO BIBLIOTEKOS, veikusios Kaune 1901-1940 m., KATALOGAI F 67 66 saug.vnt. 1910-1940
2. CARO KARIUOMENĖS PULKAI LIETUVOJE F 107 230 laik.saug.vnt. 1819-1917
3. CHORAS "ECHO" VILNIUJE F 199 15 laik.saug.vnt. 1928-1935
4. DABROVOLĖS V. MARIJAMPOLĖS A. (dabar Vilkaviškio raj.) VAITO ARCHYVAS F 136 82 saug.vnt. 1810-1919
5. DRAUGIJŲ JUNGTINIS FONDAS:"Apšvieta", "Kanklės", "Lietuvos Jaunimo sąjunga", "Saulė", "Šviesa", "Žagrė" ir kt. F 106 283 saug.vnt. 1905-1938
6. JAUNŲJŲ ŪKININKŲ RATELIŲ REFERATŲ KOLEKCIJA  F 195 65 laik.saug.vnt. 1935-1940
7. JĖZUITŲ GIMNAZIJA F 198 25 laik.saug.vnt. 1935-1939
8. KAUNO RADIJO STOTIS (veikė 1923-1944 m.) ir VALSTYBĖS RADIOFONAS (veikė 1926-1944 m.) F 157 50 saug.vnt. 1923-1939
9. KIDULIŲ VALSČIAUS (Marijampolės a., Augustavo gub.) GIRININKIJA F 163 2 saug.vnt. 1842-1852
10. KLAIPĖDOS KRAŠTO ISTORINIAI AKTAI F 104 121 laik.saug.vnt. 1750-1936
11. LIETUVOS FOTOMĖGĖJŲ SĄJUNGA (įkurta 1933 m.) F 144 61 saug.vnt. 1933-1940
12. LIETUVOS MOTERŲ TARYBA (įkurta 1929 m.) F 159 21 saug.vnt. 1930-1940
13. LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA F 131 100 laik.saug.vnt. 1947-1980
14. LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS BUV. SPEC. SAUGOJIMO SKYRIAUS FONDAS F 178 151 saug.vnt. 1947-1991
15. LENKŲ JAUNIMO SĄJUNGA F 194 20 laik.saug.vnt. 1925-1939
16. MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORINIAI AKTAI F 103 910 saug.vnt. 1585-1944
17. "MINTIS" (lietuvių spaustuvė ir leidykla Sidnėjuje, įsteigta 1951 m.)  F 188 135 saug.vnt. 1951-1994
18. PASAULINĖS KATALIKŲ SPAUDOS PARODOS VATIKANE LIETUVIŲ SKYRIUI ORGANIZUOTI KOMITETAS ( veikė 1935-1938 m.) F 158 47 saug.vnt. 1935-1938
19. P. ŠLUTIENĖS ORGANIZACIJOS (LITHUANIAN MERCY LIFT) ARCHYVAS F 213 159 laik.saug.vnt. 1993-2008
20. TELŠIŲ LENKŲ PROGIMNAZIJA (įsteigta 1920 m.) F 154 16 saug.vnt. 1920-1925
21. VILNIAUS ŽYDŲ MOKYTOJŲ INSTITUTAS (1844-1873 m. Vilniaus rabinų mokykla) F 193 36 laik.saug.vnt. 1845-1918
22. ŽIBURYS (švietimo ir labdaros draugija, veikė 1906-1940 m.) F 197 122 laik.saug.vnt. 1906-1938