Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Redakcijų fondai

Eil.
Nr
Fondo
pavadinimas
Fondo
Nr
Vienetų
sk.
Dokum.
chronolog.
ribos
1. "ATEITIES AIDAI", neperiodinis Marijampolės ateitininkų laikraštėlis, ėjęs 1921-1939 m. F 69 27 saug.vnt. 1921-1929
2. "ATEITIES SPINDULIAI", mėnesinis moksleivių ateitininkų lakraštėlis, ėjęs 1916-1917 m. Peterburge, 1917-1918 m. Voroneže ir 1929-1940 m. Kaune F 70 32 saug.vnt. 1916-1918
3. "CHATA RODZINNA" ("Gimtoji pirkia"), savaitraštis lenkų k. valstiečiams, ėjęs 1922-1940 m. Kaune F 71 83 saug.vnt. 1923-1940
4. "DZIEN POLSKI" ("Lenkiška diena"), dienraštis lenkų k., ėjęs 1935-1940 m. Kaune (1921-1935 m. "Dzien Kowienski") F 72 77 saug.vnt. 1925-1940
5. "GANYTOJAS", lietuvių dvasininkijos laikraštis, ėjęs Kaune 1919-1922 m. F 73 2 saug.vnt. 1920,1924
6. "INKARAS", Voronežo lietuvių ateitininkų laikraštėlis, ėjęs 1915-1917 m. F 78 26 saug.vnt. 1914-1917
7. "JAUNIMAS", jaunimo žurnalas, ėjęs 1911-1914 m. Vilniuje, 1921-1936 m. Kaune F 74 43 saug.vnt. 1924-1930
8. "KARDAS", dvisavaitinis Lietuvos karininkų žurnalas, ėjęs 1925-1940 m. Kaune F 75 68 saug.vnt. 1917-1940
9. "KARYS", savaitinis kareivių žurnalas, ėjęs 1920-1940 m. Kaune ir 1941-1944 m. Vilniuje F 76 82 saug.vnt. 1923-1939
10. "LAISVĖ", visuomenės, politikos ir literatūros dienraštis, ėjęs 1919-1923 m. Kaune F 77 78 saug.vnt. 1921-1923
11. "LIETUVOS MOKYKLA", katalikiškos krypties mėnesinis periodinis žurnalas, ėjęs 1918-1940 m. Kaune F 79 37 saug.vnt. 1925-1940
12. "LIETUVOS ŪKININKAS", savaitinis laikraštis, ėjęs 1905-1915, 1918 m. Vilniuje, 1919-1940 m. Kaune F 80 103 saug.vnt. 1928-1938
13. "LIETUVOS ŽINIOS", liaudininkų demokratinės krypties laikraštis, ėjęs 1909-1915 m. Vilniuje, 1922-1938 m. Kaune F 81 450 saug.vnt. 1932-1938
14. "LITERATŪROS NAUJIENOS", dvisavaitinis literatūros ir meno laikraštis, ėjęs 1934-1938 m. Kaune F 6 193 saug.vnt. 1936-1937
15. "TĖVIŠKĖS AIDAI", lietuvių savaitraštis, įsteigtas 1948 m. Sidnėjuje F 200 123 saug.vnt. 1944-1996
16. "RYTAS", politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, ėjęs 1923-1936 m. Kaune F 82 11 saug.vnt. 1926-1936
17. "ŠALTINIS", savaitinis katalikiškas laikraštis, ėjęs 1906- 1914 m. Seinuose, 1914-1915 m. Vilniuje ir 1926-1940 m. Marijampolėje F 83 53 saug.vnt. 1905-1937
18. "TIESA", LKP CK, LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo ir LTSR Ministrų Tarybos organas, ėjęs nuo 1917 m. F 84 84 saug.vnt. 1940-1941
19. "VIENYBĖ", katalikų savaitraštis, ėjęs 1907-1914 m. ir 1918-1933 m. Kaune, 1915 m. Vilniuje F 85 122 saug.vnt. 1907-1928
20. REDAKCIJŲ JUNGTINIS FONDAS F 86 52 saug.vnt. 1907-1941