Telefonas Klaustukas Sitemap

LR teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Kultūros politika

Programos

Strateginis planavimas

Kultūros paveldo apsauga ir skaitmeninimas

Bibliotekų metai

Kiti nutarimai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai
Bibliotekų veiklos norminiai dokumentai ir standartai Apskaitos ir ataskaitų formos Fondų nuostatai Dokumentų ir duomenų bazių centralizuota prenumerata Naudojimasis biblioteka Autorių teisė Valdymas, kompetencijų tobulinimas, atestavimas ir apmokėjimas Tarybos Valstybės pagalba kultūros sektoriui ir projektų finansavimas Projektas „Bibliotekos pažangai“ Apdovanojimai Kiti
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymai