Telefonas Klaustukas Sitemap

Lietuvos bibliotekų veiklos tyrimai

Knygos

 • Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų kultūrinė veikla (2007–2017 m.). –2019. –123 p.(atsisiųsti PDF ›)
 • Rinkodaros planavimo ir rinkodaros veiklos organizavimo gairės. –2018. –61 p. (atsisiųsti PDF ›)
 • Skaitymo evoliucija : elektroninių knygų skaitymo Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje tyrimas : mokslo studija / Daiva Janavičienė. – 2018. –146 p.
 • Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų veikla aktualizuojant kultūros paveldą (2011-2016 m.) / Petras Biveinis. – 2018. – 147 [1] p.
 • Bibliotekų tyrimai Lietuvoje : mokslinių straipsnių rinkinys. – 2015– .
  • T. 1. – 2015. – 268 p. (atsisiųsti PDF ›)
   • Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų integravimas į savivaldos kultūros ir socialinės plėtros strategijas / Petras Biveinis, Elvyda Skuodytė. – P. 10–180
   • Savivaldybių pagrindinių viešųjų bibliotekų veiklos tyrimas taikant BIX (Bibliotheksindex) metodiką / Dalia Jaskonienė. – P. 181–268.
  • T. 2. – 2016. – 246 p. (atsisiųsti PDF ›)
   • Savivaldybių viešųjų bibliotekų organizacinių struktūrų analizė / Elvyda Skuodytė. – P. 12–140.
   • Savivaldybių viešųjų bibliotekų sistemos veiklos tyrimas taikant BIX (Bibliotheksindex) metodiką / Dalia Jaskonienė. – P. 141–232.
  • T. 3. – 2017. – 174 p. (atsisiųsti PDF ›)
   • Savivaldybių viešųjų bibliotekų personalo sudėtis ir pokyčių 2007-2014 metais analizė / Elvyda Skuodytė. –P. 12-127.
   • Lietuvos bibliotekininkystė 1918-1940 metais (istoriografija) / Petras Biveinis. – P. 129-174.
  • T. 4. – 2019. – 296 p.
   • Savivaldybių viešųjų bibliotekų mokslo tiriamoji veikla 2010-2015 metais / Elvyda Skuodytė. – P. 15-203.
   • Informacinė viešųjų bibliotekų veikla / Daiva Janavičienė. – P. 204-250.
   • Skaitmeninis viešųjų bibliotekų vartotojų (suaugusių) raštingumas / Jurgita Rudžionienė. – P. 251-295.
  • Bibliotekininkystės mokslinių tyrimų raida Lietuvoje 1990–2014 metais / Petras Biveinis. – 2017. – 368 p. (atsisiųsti PDF ›)
  • Rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų kraštotyros darbo būklė ir perspektyvos : tyrimų medžiaga ir rekomendacijos / Genovaitė Ivaškevičienė. – 2017. – 94 p.
  • Rajonų, miestų ir apskričių viešųjų bibliotekų bibliotekininkų profesinis ugdymas : tyrimo rezultatai / Viliunė Cicėnienė. – 2011. – 307 p.
  • Vartotojų nuomonė apie informacinių ir komunikacinių technologijų naudą Lietuvos viešosiose bibliotekose: 2013 m. tyrimo ataskaita. – 2013. – 24 p.
  • Savivaldybių viešosios bibliotekos: paslaugos, įvaizdis, bibliotekininkas : tyrimų rezultatai / Viliunė Cicėnienė. – 2009. – 262 p.
  • Periodinių leidinių paplitimas ir skaitymas : tyrimo rezultatai / Viliunė Cicėnienė. – 1998. – 201 p.
  • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos skaitytojai / Stasė Bušmienė, Viliunė Cicėnienė. – 1999. – 163 p.
  • Jaunimo skaitymo psichologiniai ypatumai: teminis mokslo darbų rinkinys. – 1992. – 163 p.

Straipsniai

 • Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksas: panaudojamumas ir tobulinimo poreikis / Rimalda Kvietkauskienė // Tarp knygų.- 2021, Nr. 12 (gruodis), p. 7-11 (Skaityti ›)
 • Apskričių ir miestų bibliotekų specialistai pageidauja psichologijos, o rajonų bibliotekų – darbo su vaikais žinių. Tyrimo „Viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų tobulinimo ir metodinės pagalbos poreikiai“ pristatymas / Rimalda Kvietkauskienė // Tarp knygų. – 2021, Nr. 1 (sausis), p. 14-19 (Skaityti ›)
 • Socialiniai tinklai kaip bibliotekų veiklos instrumentas / Dalia Jaskonienė // Šiandien aktualu. - 2020, Nr. 2(63), p. 170-210. (atsisiųsti PDF ›)
 • Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų funkcijų transformacija / Petras Biveinis // Šiandien aktualu. - 2020, Nr. 2(63), p. 211-247. (atsisiųsti PDF ›)
 • Kuo domisi ir ką skaito nedidelių bibliotekų vartotojai / Genovaitė Ivaškevičienė // Šiandien aktualu. – 2020, Nr. 2(63), p. 248-305. (atsisiųsti PDF ›)
 • Lietuvos viešųjų bibliotekų personalo kaita / Laima Kutiščeva // Šiandien aktualu. – 2020, Nr. 1(62), p. 91-130. (atsisiųsti PDF ›)
 • Bibliotekininko profesijos transformacijos. Publikacijų apžvalga / Daiva Janavičienė // Šiandien aktualu. – 2019, Nr. 1(60), p. 105-155. (atsisiųsti PDF ›)
 • Kultūros paveldo lietuvių literatūros klasikos kūrinių bibliotekos (e. klasika) skaitmeninto turinio panaudojimas bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo procese / Marta Ilgevičienė // Šiandien aktualu. – 2018, Nr. 2(59), p. 103-179. (atsisiųsti PDF ›)
  Tęsinys // Šiandien aktualu. –2019, Nr. 1(60), p. 76-104. (atsisiųsti PDF ›)
 • Atvirieji bibliotekininkystės terminologijos duomenys nacionalinėse bibliotekose: Latvijos, Estijos ir Lietuvos lyginamoji analizė / Violeta Černiauskaitė // Šiandien aktualu.– 2018, Nr. 1(58), p. 106-131. (atsisiųsti PDF ›)
 • 7–12 klasių moksleivių skaitymo įpročiai ir pomėgiai: ką, kada ir kaip skaito paaugliai / Eglė Baliutavičiūtė // Šiandien aktualu. – 2017, Nr. 2(57), p. 148-159. (atsisiųsti PDF ›)
 • Daugiakultūriškumo raiška savivaldybių viešųjų bibliotekų veikloje / Petras Biveinis // Šiandien aktualu. – 2017, Nr. 2(57), p. 160-191. (atsisiųsti PDF ›)
 • Autorių teisių išmanymas Lietuvos kultūros institucijose: bibliotekų atvejis / Jurgita Rudžionienė // Šiandien aktualu. – 2017, Nr. 1(56), p. 171–194 (atsisiųsti PDF ›)
 • Lietuvos autorių originaliosios grožinės literatūros, išleistos 2011 m., įsigijimo ir naudojimo viešosiose bibliotekose tyrimas / Genovaitė Ivaškevičienė // Šiandien aktualu. – 2013, Nr. 2(49), p. 122–166. (atsisiųsti PDF ›)
 • Mainų fondai savivaldybių viešosiose bibliotekose: būklė ir rekomendacijos / Genovaitė Ivaškevičienė. – Šiandien aktualu. – 2013, Nr. 1(48), p. 163–178. (atsisiųsti PDF ›)
 • Tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos naudojimas Lietuvos savivaldybių viešosiose bibliotekose : (tyrimo medžiaga) / Alvyda Skuodytė // Šiandien aktualu. – 2013, Nr. 1(48), p. 31–112. (atsisiųsti PDF ›)
 • Savivaldybių ir apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojai / Asta Sabaliauskienė // Tarp knygų. – 2006, Nr. 5 (gegužė), p. 1–5. (atsisiųsti PDF ›)
 • Savivaldybės viešosios bibliotekos metodininkas: specialistas ar asmenybė: nuomonės tyrimo rezultatai / R. Kvietkauskienė // Bibliotekininkystė‘ 2000, Bibliotekų fondai ir skaitytojai. – 2001. – p. 59–63.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaitymo šeimoje ypatumai: tyrimo rezultatai / Donata Andriuškevičienė // Šiandien aktualu. – 2014, Nr. 1(50), p. 151-166. (atsisiųsti PDF ›)
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaitymo šeimoje ypatumai: 2014 m. tyrimas / Donata Andriuškevičienė // Šiandien aktualu. – 2015, Nr. 2 (53), p. 71–89. (atsisiųsti PDF ›)
 • Pradinių klasių moksleivių (9–11 m.) skaitymo įpročiai ir motyvacija / Donata Andriuškevičienė // Šiandien aktualu. – 2015, Nr. 1 (52), p. 123–143 (atsisiųsti PDF ›)
 • 2015-ieji: berniukai rinkosi nuotykius, o mergaitės – knygas apie draugystę / Reda Tamulienė, Eglė Baliutavičiūtė // Tarp knygų. – 2016, Nr. 4 (balandis), p. 9–11. (atsisiųsti PDF ›)
 • Visuomenės skaitymo interesų ir jų tenkinimo būklės tyrimai bibliotekose / Vytautas Rimša // Biblioteka ir skaitytojas. – 2001. – P. 42–65.
 • Skaitytojų interesų ir skaitymo tyrimai Lietuvoje / Vytautas Rimša // Šiandien aktualu : metodikos rekomendacijos seminarams. – 1994, II pusm., p. 15–23.