Telefonas Klaustukas Sitemap

Tarptautinių organizacijų duomenų bazės

Europos Sąjungos leidiniai
Prieiga prie ES institucijų visų oficialių ES dokumentų registro ir ES atvirųjų duomenų portalo. Pateikiamos ES institucijų ir kitų įstaigų ataskaitos, tyrimai, informacinės brošiūros, žurnalai ir kiti leidiniai ES valdymo, teisės, saugumo ir gynybos, ekonomikos, užimtumo, finansų ir kitais ES aktualiais klausimais.

The World Bank Open Knowledge Repository (OKR)
Pasaulio banko atvirosios prieigos žinių saugykloje pateikiami Pasaulio banko dokumentai, mokslinių tyrimų rezultatai, knygos, periodiniai leidiniai, susiję su skurdo mažinimu, ekonomikos plėtra ir žmonijos vystymusi, žemės ūkio, infrastruktūros, sveikatos, švietimo, klimato kaitos, gamtos išteklių, regioninės integracijos ir kitais klausimais. Rekomenduojamų leidinių sąrašas ›

NATO  e-Library
Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) rengiamos duomenų bazės, kuriose galite rasti viso teksto oficialių dokumentų, knygų, periodinių leidinių NATO istorijos ir plėtros, tarptautinio saugumo, nacionalinio saugumo, tarptautinių santykių bei kitais klausimais.

IMF eLIBRARY
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) rengiama duomenų bazė, kurioje galima rasti TVF rengiamų viso teksto periodinių leidinių, knygų, darbo dokumentų, mokslo tiriamųjų darbų, statistikos priemonių. Čia pateikiama informacija makroekonomikos, globalizacijos, technologijų plėtros, prekybos, demografijos, besivystančių rinkų, skurdo mažinimo ir kitais klausimais (vartotojo vadovas, PDF ›). Rekomenduojamų leidinių sąrašas ›

IAEA Library
Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) rengiama duomenų bazė, kurioje pateikiami viso teksto TATENA oficialūs dokumentai, ataskaitos, monografijos, knygos, periodiniai leidiniai, vaizdo įrašai branduolinės energijos, branduolinės saugos ir saugumo, branduolinės teisės ir kitais klausimais.

UNiLibrary
Jungtinių Tautų (JT) rengiama duomenų bazė, kurioje galima rasti JT viso teksto dokumentų, knygų, periodinių leidinių žemės ūkio, jaunimo ir vaikų, demokratijos ir valdymo, migracijos, tarptautinės prekybos ir finansų, ekonominės ir socialinės raidos bei kitais aktualiais klausimais.